Yüksek Tüketime İtiraz

Örnek İtiraz Dilekçesi

Başvuru halinde sayacın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen örnek dilekçe ile birlikte sayaç sökülerek Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Ölçü ve Ayarlar Başkontrolörlüğüne gönderilir. Abone itirazı sonuçlanana kadar abonenin suyunun borçtan kesilmemesi için otomatik izin verilir. Verilen izin gecikme cezasını durdurmaz. Abone isterse itirazlı faturayı ödeyebilir. Kontrole alınan sayaç bilgileri sayaç atölye tarafından ekrana işlemekte ve rapor doğrultusunda sistem tahakkukları yapmaktadır.

1. Sayaç ayar sonucu bozuk olan abone borcunu ödemişse abone alacaklandırılır. İsteği halinde ödemiş olduğu bedel iade edilebilir.
2. Sayaç bozuk değil ve abone borcunu ödememişse tahakkuk eden borç yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

Su Tüketim Bedelinin yüksek olmasının muhtemel sebepleri

1. Tesisatın aboneye ait olan bölümünde su kaçağının varlığı söz konusu olabilir. Tesisatınızı ehil kişilere kontrol ettiriniz, dinleme yaptırınız.
2. Su depoları, sifon ve muslukların sürekli su sızıntısına sebep olması tüketimi arttırır. Su depoları, sifon ve musluklardan sızıntıya sebep olanlarını değiştiriniz.