İZSU GENEL KURUL GÜNDEMİ

 T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİİZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI
GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
 
Toplantı Tarihi: 10.08.2020
Toplantı Yeri: İBB Meclis Salonu
                                                                                                                  Toplantı Saati: 19.00 
I.   BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile belirlenmiş bulunan Norm Kadro Standartları çerçevesinde; İdaremizin iş ve işlemlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen teşkilat yapısında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli teşkilat şeması ve değişikliğe ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması hk.

 2. İdaremizin 2020-2021-2022 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2020 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere yabancı finans kuruluşlarından; “Çeşme İlçesi 1.Kademe İçmesuyu Şebekesi İnşaatı İşi Projesi, Dikili İlçesi İçmesuyu İnşaatı İşi Projesi, Çeşme İlçesi ve Bağlı Mahalleleri 2.Etap İçmesuyu İnşaatı Projesi, Çeşme İlçe Merkezi Altyapı İnşaatı (1.Etap) Projesi, Çeşme İlçe Merkezi Alt yapı İnşaatı(2.Etap) Projesi, Çeşme İlçesi ve Bağlı Mahalleri İçme suyu İnşaatı III. Etap Projesi,"nde toplam 49.800.000,00 Euro (kırkdokuzmilyonsekizyüzbinEuro) ve “Bornova İlçesi Q1400 mm Q800 mm İçmesuyu Ana İletim Hatları ile Pınarbaşi Q1000 mm İçmesuyu Ana İletim Hattı İnşaatı Projesi, İzmir İli Bornova İlçesi Kazımdirik, Mansuroğlu, Ergene, Erzene ve Mevlana Mahallelerinde Yağmursuyu ve Atıksu Şebeke İnşaatı Projesi, İzmir İli Buca İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atıksu, Yağmursuyu ve Kozağaç Deresi Islah İnşaatı Projesi, Foça, Yenifoça Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapımı İşi Projesi, İzmir İli Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri Yapımı Projesi; İzmir İli Konak İlçesi Gültepe Bölgesi Muhtelif Cadde ve Sokalarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı Projesi, İzmir İli Kemelpaşa İlçesi Ulucak, Kuyucak, Damlacık ve Ansızca Yerleşimleri Altyapı İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri Yapım işi Projesi, İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca , Örnekköy ve Çiniliköy Yerleşimleri Altyapı İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri Yapımı İşi Projesi, İzmir İli Ödemiş İlçesi Merkez Mahalleleri Atıksu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı Projesi, İzmir İli Urla İlçesi Gülbahçe Mahallesi Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi ile Kocadağ-Güllü-Cinlipınar DereIıslah İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri YapımıProjesi“nde toplam 34.000.000,00 USD (otuzdörtmilyonUsd) nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g' bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin ‘j' bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

3. İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.09.2020 tarihinden itibaren uygulanacak su ve atıksu tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması.

III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. KAPANIŞ
 
 
                                                                                                                             Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı