Keşif Proje Katılım Payı

Keşif Ücreti

Abonenin ilk su ve kanal bağlantısı için ruhsat talebi halinde İdaremizce yapılan keşife ait Keşif ücreti olarak KDV hariç 153,42 TL/Saat alınır.

Kanal Bağlantı ve Atıksu Projeleri İnceleme Ücreti

Kanal Bağlantı belgesi için Kanal bağlantı ve Atıksu Projeleri inceleme ücreti olarak KDV Hariç

1- Konutlarda      :(Daire sayısı / 2) * 166,74 TL

2- İşyerlerinde     :(Toplam İnşaat alanı / 100) * 166,74 TL

3- Otel ve Motellerde :(Oda sayısı / 5) * 166,74 TL

şeklinde hesaplanan bedel alınır.

Proje Onay Ücreti :

Özel ve Tüzel kişilerce yaptırılacak olan ve kendilerince hazırlanan pis su kanalları ve içme suyu hatlarının Proje onay ücreti olarak KDV Hariç 554,66 TL / km.  alınır.

Su ve Kanalizasyon Katılım Payı Ücreti :

3194 sayılı imar kanununun 23. maddesine göre inkişaf sahalarında yapılacak yapılardan alınacak Su ve Kanal Katılım Payı KDV Hariç

1 mt Kanalizasyon katılım payı :332,26 TL

1 mt Su Katılım Payı :142,40 TL  olarak alınır.

Yeni Su Aboneliği Ücretleri:

 Yeni su aboneliği başvurularında alınacak branşman tesis ücretleri KDV hariç olmak üzere aşağıda verilmiştir.
 

A- TEK ŞUBE YOLU TESİS ÜCRETLERİ (KDV hariç TL)

Branşman Ana Kolon Çapı mm ve inç Şebeke Bina Arası Mesafe (m)
0-10m
Şebeke Bina Arası Mesafe (m)
11-20m
Şebeke Bina Arası Mesafe (m)
21-30m
Şebeke Bina Arası Mesafe (m)
30m üzeri her metre farkı
Φ25 ( ¾ “) 210 236 264 21
Φ32 ( 1”) 223 254 286 22,3
Φ40 (1 ¼”) 240 278 317 24
Φ50 (1 ½”) 261 310 360 26,1
Φ63 (2”) 300 365 433 30
 

NOT: Birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda bağlantı maliyeti bağımsız bölüm adedine bölünecektir.

 
 

B- ( İSTAVROZ ) BAĞIMSIZ BÖLÜM BAĞLANTI ÜCRETLERİ ( KDV hariç TL)

Sayaç Çapı İstavroz Bedeli
AY 3 50
AY 7-10 60
AY 20 70
AY 30 80
 
Su Sayacı Tamir ve Ayar Ücretleri :
 
 

Anma debisi 10 m3/saat’ e kadar olan su sayacı tamir ve ayar ücreti (KDV hariç TL)

Çap (mm) 20 25
Tamir ve ayar ücreti (TL) 83,39 55,00
 

Anma debisi 10 m3/saat’ ten büyük olan su sayacı tamir ve ayar ücreti (KDV hariç TL)

Çap(mm) 40 50 65,80,100 150 200
Tamir ve ayar ücreti (TL) 79,10 79,10 84,90 84,90 84,90
NOTLAR :
A) Fiyatlandırmalarda KDV hariçtir.

B) Aboneler tarafından vaki şikayetler (STM) üzerine yapılacak muayenelerde, sayacın “DOĞRU”  çalıştığı  tespit olunursa, sayacın sökülme takılma masrafı olarak aboneden 17,90 TL alınır.

C)     Φ 65,80,100 mm’ sayaçların pervane değişirse 151,00 TL,

    Φ 150 mm’ sayaçların pervane değişirse 151,00 TL,

    Φ 200 mm’ sayaçların pervane değişirse 151,00 TL,

    Φ 65,80,100 mm’ sayaçların yazıcı değişirse 75,50 TL,

    Φ 150 mm’ ve üzeri sayaçların yazıcı değişirse 75,50 TL,

    Φ 40 mm sayaçlarda komple mekanizma değişirse 28,85 TL,

    Φ 50 mm sayaçlarda komple mekanizma değişirse 47,75 TL ücret alınır.