İzsu Yayınları

1-  "İzmir Kanalizasyonu Taşkın Bacaları" İZSU, İzmir, 258 s.
2 - "İzmir Dereleri - Bendler" İZSU, 179 s.
3 -  "İzmir’de Su ve Kanalizasyon 1999-2001 ve sonrası" İZSU, Ocak 2002, İzmir, 145 s.
4 - "İzmir'in yağış özellikleri" 
Yrd. Doç. Dr. Lütfi İhsan SEZER, İZSU ve EÜ Edebiyat Fakültesi, Ağustos 2008, İzmir, 163 s.
5 - "İzmir'de Su ve Kanalizasyon, 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004"
İZSU, Şubat 2004, İzmir, 345 s.
6 - "Hidrobotanik Sistemlerle Atık Su Arıtımı"  İZSU, 2005, İzmir, 31 s.
7 -  "İzmir'de Su - Kanalizasyon - Çevre 2004 – 2009 Ana Programı İçin Hedefler -Uygulamalar"
İZSU, 2005 İzmir, 143 s.
8 - “Tahtalı Baraj Gölünün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması, Sonuç Raporu“
İZSU ve DEÜ Su Ürünleri Fakültesi, Ekim 2007, Bornova, İzmir.
9 -  “Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Ve
Mikrobiyolojik Etki Ve Sonuçlarının İzlenmesi, 2007 Yılı Final Raporu, Proje No: DBTE – 167”
İZSU ve DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Ocak 2008, İzmir.
10 -  “Tahtalı Baraj Gölünde Biyomanipülasyon Ve Seyreltme Projesi Sonuç Raporu”
İZSU ve EÜ Su Ürünleri Fakültesi, Mart 2008, Bornova, İzmir.
11 - “Tahtalı Barajı Gölünde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi, Sonuç Raporu”
İZSU ve EÜ Su Ürünleri Fakültesi, Mart 2008, Bornova, İzmir.
12 - “İzmir İç Körfezinde Büyük Kanal Projesi Sonrasında Biojeokimyasal Süreçlerin İncelenmesi Ve Görsel Durumun Ortaya Konulması Projesi, Final Raporu”
İZSU ve EÜ Su Ürünleri Fakültesi Ağustos 2008, İzmir.
13 -  “Gediz Nehir Havzası Entegre Su Kalite Yönetimi “ İZSU, 2008 İzmir, 125 s.
14 - "Arap, Manda, Melez Dereleri Islah Projesi" İZSU, 2001, 48 s.
15 - İzmir'de Suyun Serüveni
16 - İzmir'in Suyla Gelen Kültürü
17 - Şıpşıp'ın Bir Günü