Güvenli Su Üretimi Kongresi

Son dönemde dünya nüfusunun hızla artması, çarpık kentleşme ve sanayileşmenin yarattığı çevre kirliliği, su kaynaklarının niteliğini ciddi ölçüde bozmuştur. Bunun yanı sıra, iklim değişikliği de su kaynaklarımızı tehdit eder hale gelmiştir. Su varlığındaki azalmanın şimdiden önemli boyutlara ulaştığı günümüzde tüm dünya üzerinde sulama ile evsel ve endüstriyel amaçlı su tüketimi; kapasitesi zaten sınırlı olan su kaynaklarını zorlamakta ve kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, su kirliliği ve tüketimi konusundaki sorunların özellikle küresel bir yaklaşımla çözülmesi önemlidir.

Arsenik insan sağlığına zarar veren bir element olduğu için sularda bulunması bütün dünyada kaygı uyandıran bir konudur. ABD’nin batı bölgelerinde yeraltı ve yüzey sularındaki arsenik kirliliği 80 – 15.000 ppb (mikrogram/litre) Çin, Tibet, Moğolistan, Hindistan, Bangladeş, Kamboçya, Tayland, Tayvan, Arjantin ve Meksika gibi ülkelerde arsenik seviyesi 100 – 2000 mikrogram/litre düzeyindedir. Bangladeş’te çok ciddi düzeyde arsenik zehirlenmesi vardır. Bu ülkede yaklaşık 57 milyon kişinin Dünya Sağlık Örgütü’nün arsenik için daha önceden belirlediği 50 mikrogram/litre’lik standart değerin daha üzerinde arsenik içeren su içtikleri tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 1993 yılında sularda arsenik için, izin verilen maksimum düzeyini 10 mikrogram/litre olarak revize etmiştir.

Yeraltı ularının içme suyu kaynağı olarak kullanıldığı Macaristan, Romanya, Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde içme suyundaki arsenik düzeyinin Avrupa Birliği’nin kabul ettiği içme suyu standartlarının üzerinde olduğu belirtilmektedir. AB’ye yeni, katılan bu ülkelerde sulardan arsenik giderimi için yeni standartları karşılayacak düşük maliyetli alternatif teknolojilere gereksinim duyulmaktadır. 

Ülkemizde 17.02.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile 29.04.2005 tarihinde yayımlanarak revize edilen TSE 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardında arsenik parametresi 50 mikrogram/litre’ den 10 mikrogram/litre değerine düşürülmüştür. Son günlerde ülkemiz için önem arz eden bu değişikliğin gerektirdiği yatırımlar arseniğin insan sağlığına etkisi ve güvenli su üretimine ilişkin olarak diğer ülkelerdeki uygulamalar konularında uluslararası bir organizasyonun düzenlenmesinin ve bu etkinliğin kamuoyuna yansıtılmasının önemli bir sorumluluk ve kamu hizmeti olacağı düşünülmüştür. Konunun bilimsel ortamlarda tartışılması arsenik konusundaki bilgi kirliliğini önleme açısından da önem taşımaktadır.

Bu  kapsamda su konusundaki en güncel araştırma, deneyim ve uygulamaların paylaşılıp sunulduğu bir platform yaratmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi işbirliğinde ilki  21 – 23 Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleşen “Uluslararası Güvenli Su Üretimi Kongresi” düzenlenmiştir. 

Dünyanın birçok ülkesinden kendi alanlarında öncü olan bilim insanı ile önemli kurum ve kuruluş temsilcileri “güvenli su üretimi” hakkında görüş ve çalışmalarını kongreye katılan 340 bilim insanı ve İzmir halkıyla paylaşmışlardır. Kongreye 4 ayrı kıtadan aralarında Japonya, ABD, İngiltere, Polonya, Almanya, İsveç, Güney Kore, Güney Afrika, Şili, Arjantin, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Ukrayna, KKTC, İtalya, Kosta Rika gibi 17 farklı ülkeden çok sayıda bilim insanı katılarak 37 bildiri sunmak suretiyle katkıda bulunmuşlardır. Kongreye katılan bilim insanları konularında dünya çapında tanınmış kişilerdir. Bu bilim insanları dünyanın farklı bölgelerdeki sularda arsenik kirliliğinin araştırılması ve sulardan arsenik giderilmesi konusunda uluslararası projelerde çalışarak bu konuda global çözümler üretmiş kişilerdir. Kongre nedeniyle İzmir’e gelen uzmanlar, İzmir’de arsenik arıtımı konusunda Belediye ve üniversitelerin işbirliği ile gerçekleştirilen bu kongreye büyük ilgi göstermiştir. 

Teknik anlamda yapılan çalışmaların doğru ve yapılması gereken çalışmalar olduğunu vurgulayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’de yaşanan problemi görmezden gelmeyip derhal çözüm üretmeye kalkışmasını ve bu konuda yatırım yapmasını takdir etmişlerdir. Kendilerinin her türlü desteği verebileceklerini de ayrıca ifade etmişlerdir. Kongrenin Belediye, üniversiteler, diğer kamu kuruluşları ve meslek odaları arasında bu türden bilimsel ve teknik işbirliklerin sürdürülmesinde de önemli olacağı da ayrıca vurgulanmıştır.

Kongre Bildirisi için tıklayınız... (pdf)

4.Su Üretimi Kongresi 2017 
İlk olarak 2009 yılında gerçekleştirdiği Uluslararası Su Kongresi'nde “Güvenli Su Üretimi” başlığını öne çıkaran ve konusunda uzman bilim insanlarını İzmir’de buluşturarak özellikle arsenik sorunuyla ilgili çarpıcı bilgileri ortaya koyan İZSU Genel Müdürlüğü, ardından “İklim Değişikliğinin Kıyı Kentlerine Etkileri” ve “Sürdürülebilir Su Yönetimi” kongrelerine ev sahipliği yaptı. 4. Kongrenin teması ise "Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi" başlığıyla gerçekleşti. Kongreye Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsveç, Hollanda, Fransa, Japonya, Danimarka, Romanya, Lüksemburg, İtalya ve Yunanistan'dan çok sayıda uzman katıldı.. “Yenilikçi Su Arıtma Teknolojileri”, “Yenilikçi Atık Su Arıtma Teknolojileri”, “Akıllı Su Altyapıları”, “Su Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı”, “Su ve Atık Su Şebekelerinde Modelleme”, “Suyun Yönetişimi”,  “Katılımcı Su Yönetimi” ve “İklim Değişikliğinin Kentsel Su Temini Üzerine Etkileri ana başlıklarında, yerli ve yabancı uzmanlar akademik uygulamaya yönelik çalışma ve güncel araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı.

Kongrenin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz...