Misyon - Vizyon

Misyon
İzmir'e, içme suyu ve atıksu hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak.
 
Vizyon
Bilimin ışığında güncel teknoloji ile; su ekosistemine öncelik veren ve çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşünü sağlayan, dünün zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevre bırakan, İzmirli ile bütünleşen öncü bir kurum olmak.
 
TEMEL DEĞERLER
- Doğaya ve İnsana Duyarlı
- Güvenilir
- Adil
- Şeffaf
- Bilimsel
- Öncü
- Yenilikçi
- Erişilebilir
- Katılımcı Yönetim Anlayışı

 
Misyon Vizyon