Genel Fatura Bilgileri

Genel Fatura Bilgileri

Sayaç Okuma Hakkında

Sayaçlar aylık periyotlar halinde okunmakta ve abonelere su faturası bildirimi bırakılmaktadır. Aboneye sayaç okumasından sonraki günden başlamak üzere 10 günlük ödeme süresi verilir. Sayaç okumasından kaynaklanan itirazların 2 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Veznelerdeki sıkışıklık ihtimali göz önüne alınarak ödemeyi son güne bırakmamanız tavsiye edilir.

Tüketim Hesaplama Yöntemi

İstatistiklerin ortaya koyduğu değerler ele alındığında; konut abonelerinin günlük zorunlu ihtiyaçları için 4 kişilik ailenin yaklaşık 1 günde 0,6666 m3, ayda 20 m3 su tükettikleri, diğer aboneliklerin ise tükettikleri m3 miktarının ait olduğu abone grubundaki fiyat ile çarpılması sonucu bulunmaktadır.

 

Konut aboneleri için;                                                        

Birinci kademe fiyat 0-13 m³  
İkinci kademe fiyat 14-20 m³ 
Üçüncü kademe fiyat 21 m³ üstü                                 

Tüketimlerde uygulanmak üzere kademelendirilmiştir. Hesaplama şekli 30 gün üzerinden okuma gününe göre yapılmaktadır.

Aşağıda 22 m³ tüketimin farklı zaman aralıklarında gerçekleşmesi halinde oluşacak tahakkuk biçimleri örneklenmiştir.

1.Sayacı 30 günde okunup tüketimi 22 m³ olan bir abonenin su tahakkukunun hesaplanması;

Konut aboneleri için;


1. Örnek

13 m³ x 1.Kad.fiyatı = A

7 m³ x 2. Kad.fiyatı = B
2 m³ x 3. Kad.fiyatı = C

Toplam tüketim : 22 m³

Tahakkuk (su tüketim bedeli) = A+B+C

2. Örnek

13 m³ x 1.Kad.fiyatı = X

7 m³ x 2. Kad.fiyatı = Y

12 m³ x 3. Kad.fiyatı = Z

Toplam tüketim = 32 m³

Tahakkuk (su tüketim bedeli) = X+Y+Z


 

Gecikme Faizi

Son ödeme gününün geçirilmesi halinde fatura bedeli üzerine yasal gecikme faizi uygulanır. Yasal gecikme faizinin uygulanması suyun kesilmeyeceği anlamını taşımaz.

Suyun Kesilmesi İşlemleri

1.Abonenin tahakkuk eden borçlarını ödememesi durumunda suyu borçtan kesilir. Abone, su faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar su faturası bedelini ödemekle yükümlüdür.

2. Abonelerimizin ödenmeyen eski borçları, her ay sayaç okuması sırasında bırakılan “Su Faturası” üzerinde gecikme cezası hariç olarak kendilerine bildirilmektedir.
3.Bildirime rağmen eski borçlar ve yeni su tüketim bedelinin 10 gün içersinde ödenmemesi halinde abonenin suyu, sayacı aparatlamak, tapa kullanmak gibi yöntemlerle kesilir.
4.Suyun kesilmesine rağmen borç ödenmezse, kesme tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde sayaç sökülür.

5.Sayaç söküldükten sonra abonenin borcunu ödenmemesi halinde borcun yasal yollardan tahsili yoluna gidilir.

6.Abonenin suyunun kesilmesinden sonra su fatura bedelini yatırması ile suyu; aynı gün, ya da iş yoğunluğu nedeniyle en geç ertesi gün, tekrar bağlanır.

7.Suyu kesilen abonenin suyunun tekrar açılması karşılığı oluşan açma/kesme bedeli abonenin bir sonraki faturasına yansıtılır.

8.Herhangi bir nedenle suyu kesilen veya sayacı sökülen abonelerin suyunun tekrar açılması veya sayacının bağlanması durumunda görevlilerimiz tarafından işlem yapılır ancak suyu bağlanan abonelerimizin vanaları kapalı olarak bırakılmaktadır. Çünkü abonelerimizin evinde olmaması ve herhangi bir musluğun açık olması durumunda evlerinin su basması veya yüksek su faturasıyla karşılaşmamak için bu şekilde işlem yapılmaktadır.

9.Abonelerimiz itirazları sonucu yapılan kıyaslamalar, mesai dışında verilen kanal açma ve kanal çekim ücretleri yasa gereği 10 yılı dolduran sayaçların test ücretleri vb. gibi ücretler diğer toplamlar bölümünde belirtilmektedir.