Misyon - Vizyon

Misyon

Hemşehrilerimize, çevre ve insan sağlığını gözeterek, içme suyu ve atık su hizmetlerini etkin, verimli, kaliteli ve sürekli sunmak.

Vizyon

Bilim ve teknoloji ile; su kaynaklarını koruyan, atık suların doğaya dönüşünü sağlayan, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakan, halkıyla bütünleşen lider kurum olmak.

Misyon Vizyon