Misyon - Vizyon

Misyon

İzmir'e , içme suyu ve atıksu hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak.

Vizyon

Bilimin ışığında güncel teknoloji ile; su ekosistemine öncelik veren ve çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşünü sağlayan, dünün zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevre bırakan, İzmirli ile bütünleşen öncü bir kurum olmak.

Misyon Vizyon