İZSU GENEL KURUL GÜNDEMİ

 T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİİZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI
GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
 
Toplantı Tarihi: 14.07.2021                                                                                                                                                  Toplantı Saati: 19.00
Toplantı Yeri: Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi
                          No:1087Konak/İZMİR 
                         (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)                                                                          
I.   BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Mülkiyeti İdaremize ait Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi 1443 ada, 7 parsel sayılı tapuda kargir un fabrikası niteliğindeki taşınmazın 8/9 hissesinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Taşınır ve Taşınmaz edinme başlıklı 45. maddesi ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sosyal hizmetler ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bedelsiz devir yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. KAPANIŞ
 
 
                                                                                              Mustafa Tunç SOYER
                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı