Tahakkuka İtiraz

Tahakkuk itirazlarınızı yazılı veya sözlü olarak Abone İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili Şube Müdürlüklerine müracaat ederek yapabilirsiniz. İtirazlar incelenip gerekli tetkikler yapılır. Komisyonlarca değerlendirildikten sonra çözüme ulaştırılır. Sonuç hakkında abone bilgilendirilir.

Yüksek tahakkuk oluşmasının muhtemel sebepleri

1. Sayacınız yanlış okunmuş olabilir. Su Tüketim Bildirinizi kontrol ediniz, geçmiş ay tüketimlerinizle karşılaştırınız. Eğer belirgin bir fark görüyorsanız sayacınızın endeksini okuyarak Abone İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili Şube Müdürlüklerine müracaat ediniz.
2. Sayacınız bozuk olabilir. Sayacın bozuk olduğu ya da çalışmadığı dönemler için “Kıyasi Tahakkuk” yapılmış olabilir. Bu durumda Abone İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili Şube Müdürlüklerine müracaat ediniz.
3. Abone tipi değişikliği dolayısı ile farklı abone tipinde tahakkuk söz konusu olabilir. Oluşan tahakkuklara itiraz için Abone İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili Şube Müdürlüklerine müracaat ediniz.
4. Her türlü usulsüz kullanım ve cezai yükümlülük gerektiren durumlardan dolayı oluşan ve ödemek durumunda olduğunuz tahakkuklar söz konusu olabilir. Oluşan tahakkuklara itiraz için Abone İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili Şube Müdürlüklerine müracaat ediniz.

SAYAÇ ARIZA İHBAR

İhbarlarınızı yazılı veya sözlü olarak Abone İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili Şube Müdürlüklerine müracaat ederek yapabilirsiniz. İtirazlar incelenip gerekli tetkikler yapıldıktan sonra sayacınız değiştirilir, yerine “0” endeksli olarak başka bir sayaç takılır. Değiştirilen sayacınızın bozuk olduğu dönemler için kıyaslama(kıyasi tahakkuk) yapılarak ilk su tüketim bildirimine ilave edilir.

Kıyaslama(Kıyasi Tahakkuk)

Sayacın arızalı olduğu dönemlere ait nasıl işlem yapılacağına dair Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Tamir ve Ayar Raporu var ise bu rapora göre ; böyle bir rapor yoksa sayacı durmuş veya işlememiş olan abonelerin tahakkukunda esas tutulacak sarfiyatı, abonenin geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak bulunur. Bulunan sarfiyatlar ait oldukları dönemlerin su tüketim bedelleri ile çarpılmak suretiyle fiyatlandırılır. Yapılan işleme “kıyasi tahakkuk” denir.