İZSU GENEL KURUL GÜNDEMİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
GENEL KURUL GÜNDEMİ
 

Toplantı Tarihi: 13.05.2019
Toplantı Yeri: İBB Meclis Salonu                                                    
Toplantı Saati: 19.00

 
 
I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. GENEL KURUL ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ile Hüseyin MEŞE’ nin 2018 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.
 
V. 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10.Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere 2 asıl ve 2 yedek İZSU Denetçisinin Seçimi ve aynı Kanunun 10.maddesi son paragrafında geçen “Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.” hükmüne istinaden denetçilere ödenecek ücretin belirlenmesi.
 
VI. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde İdaremizin işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da geçen zaman içerisinde işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 22 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği, dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeni ile toplam 40 adet kadronun değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
2. İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 
3.İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2018 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun görüşülmesi.
 
VII. DİLEK VE TEMENNİLER
 
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IX. II. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
 
 
 
Mustafa Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı


 
;