Çamur Yönetimi Master Planı Hazırlandı

İZSU tarafından işletilmekte olan atık su arıtma tesislerinin ve yapımı planlanan tüm atık su arıtma tesislerinin arıtma çamurlarının mevzuata uygun olarak taşınması, bertaraf edilmesi ve değerlendirilmesi için bir master plan hazırlanması ve bu amaçla 2020,  2030, 2040 ve 2050 yıllarına ait nüfus,  atıksu ve çamur projeksiyonlarının yapılmasını içeren uzun vadeli bir yönetim planının oluşturulmasıdır. 2014 yılı Ekim ayında çalışmalar başlamış olup 2015 yılı Temmuz ayında sonlandı.