Yerüstü İçme Suyu Kaynakları

TAHTALI BARAJI

Tahtalı Barajı, İzmir yüzeysel içme suyu kaynakları arasında su potansiyeli açısından ikinci büyük yapıdır. Baraj İzmir’in 40 kilometre güneyinde, Gümüldür’ün 5 kilometre doğusunda, Tahtalı deresinin üzerinde yer almaktadır. İnşaatı Devlet Su işleri tarafından yapılan Tahtalı Barajı 1996 yılında tamamlanmıştır. Baraj 27 Ağustos 1997 tarihinde İzmir’e su sağlamaya başlamıştır.

Tahtalı Barajı Teknik Özellikleri:
Yağış havzası alanı: 546 kilometrekare
Yılda gelen ortalama potansiyel su miktarı: 153 milyon metreküp
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel su miktarı: 128 milyon metreküp
Barajın dere tabanından yüksekliği: 54,5 metre
Barajın temelden yüksekliği: 57,5 metre
Barajın tipi: Kil çekirdek + kesici hendekli kaya dolgu
Baraj yerinde dere tabanı yükseltisi (Talveg kotu): 8 metre
Baraj gövdesi kret yükseltisi: 62,5 metre
Baraj gölü minimum su yükseltisi: 31 metre
Baraj gölü normal su yükseltisi: 60,5 metre
Baraj gölü maksimum su yükseltisi: 60,5 metre
Barajın minimum su yükseltisinde göl hacmi: 19.600.000 metreküp
Barajın normal su yükseltisinde göl hacmi: 306.650.000 metreküp
Barajın maksimum su yükseltisinde göl hacmi: 306.650.000 metreküp
Baraj gölü aktif hacmi (Normal H. - Minimum H.): 287.050.000 metreküp


GÖRDES BARAJI

Gördes Barajı, Manisa Gördes Çayı üzerinde, sulama ve içme suyu temini amacıyla 1998 - 2009 yılları arasında DSİ tarafından inşa edilmiş olup barajda Kasım 2009’dan itibaren su tutulmaya başlanmıştır. Beton ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 5 milyon 500 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 95 metre, normal su kotunda göl hacmi 448,46 hektometreküp, normal su kotunda göl alanı 14,05 kilometrekaredir. Baraj hem 19.260 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermek hem de 58,9 milyon metreküp/yıl kapasite ile İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.

Gördes Barajı İzmir’in yüzeysel içme suyu kaynakları arasında depolayabileceği su hacmi açısından en büyük kaynaktır. Barajdan İzmir iline sağlanması planlanan içme suyu için DSİ tarafından yapılan 114 kilometre uzunluğundaki ana iletim boru hattı ve Çambel pompa istasyonunun 2014 yılında tamamlanması öngörülmüş olduğundan, İZSU 2011 yılında, bu hattın Sarıkız kuyularına yaklaştığı kesimde 1.620 metre uzunluğunda ve 1,2 metre çapında bir bağlantı boru hattı ve 135.000 metreküp/gün kapasiteli Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni inşa etmiştir.

Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi 2011 Nisan ayında Gördes Barajı’ndan İzmir iline, Sarıkız kuyularına ait İzmir iletim boru hattını kullanarak, öngörülen tarihten 3 yıl önce içme suyu sağlamaya başlamıştır. İZSU, projenin nihai amacı olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gördes Barajı – İzmir ana iletim boru hattı ve Çambel pompa istasyonundan İzmir’e içme suyu sağlayacak 365.000 metreküp/gün kapasiteli Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi inşasına 2014 Ocak ayında başlamıştır.


ÜRKMEZ BARAJI

Seferihisar ilçesi Ürkmez beldesinin 3 kilometre kuzeyinde Ürkmez deresi üzerinde bulunan baraj, sulama ve içme suyu amaçlıdır. Projesi ve inşaatı Devlet Su İşlerince yapılan baraj 1990 yılında tamamlanarak Ürkmez ovasına sulama suyu vermeye başlamıştır. 2004 yılında İller Bankasınca yapılan içme suyu arıtma tesislerinin tamamlanmasından sonra da Ürkmez’e içme suyu vermeye başlamıştır. İçme suyu arıtma tesisi 2004 yılında İZSU Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Ürkmez Barajının Teknik Özellikleri:
Yağış havzası alanı: 30,81 kilometrekare
Yılda gelen ortalama potansiyel su miktarı: 7,03 milyon metreküp
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel su miktarı: 4,04 milyon metreküp
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel sulama suyu miktarı: 3,26 milyon metreküp
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel içme suyu miktarı: 0,78 milyon metreküp
Barajın dere tabanından yüksekliği: 32 metre
Barajın temelden yüksekliği: 44,5 metre
Barajın tipi: Zonlu toprak dolgu
Baraj yerinde dere tabanı yükseltisi (talveg kotu): 16 metre
Baraj gövdesi kret yükseltisi: 48 metre
Baraj gölü minimum su yükseltisi: 23 metre
Baraj gölü normal su yükseltisi: 45,6 metre
Baraj gölü maksimum su yükseltisi: 46,63 metre
Barajın minimum su yükseltisinde göl hacmi: 375 bin metreküp
Barajın normal su yükseltisinde göl hacmi: 7 milyon 950 bin metreküp
Barajın maksimum su yükseltisinde göl hacmi: 8 milyon 625 bin metreküp
Baraj gölü aktif hacmi (Normal H. - Minimum H.): 7 milyon 575 bin metreküp


BALÇOVA (CENGİZ SARAN) BARAJI
Balçova ilçesindeki ılıca tesislerinin 3 kilometre güneyinde Ilıca deresi üzerinde bulunan Balçova Barajı içme suyu amaçlıdır. Barajın ilk incelemelerini yapan ve bu yıllarda bir başka baraj incelemesi sırasında görevi başında hayatını kaybeden Jeolog Cengiz Saran’ın anısını yaşatmak üzere adı baraja verilmiş olup, baraj Cengiz Saran Barajı adı ile de anılır. Projesi ve inşaatı Devlet Su İşlerince yapılan baraj 1980 yılında tamamlanmış, Mayıs 1984’ten itibaren de İzmir kentine içme suyu vermeye başlamıştır. Barajdan içme suyu arıtma tesisine alınan hamsuyun kalitesini arttırmak amacıyla İZSU tarafından göl üzerine ‘yüzeyden su alma sistemi’ kurulmuştur. 2011 yılından itibaren bu sistem kullanılmaya başlanmıştır.

Balçova Barajı Teknik Özellikleri:
Yağış havzası alanı: 33 kilometrekare
Yılda gelen ortalama potansiyel su miktarı: 12,4 milyon metreküp
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel su miktarı: 12 milyon metreküp
Barajın dere tabanından yüksekliği: 63,4 metre
Barajın temelden yüksekliği: 73,4 metre
Barajın tipi: Kil çekirdekli, kaya dolgu
Baraj yerinde dere tabanı yükseltisi (talveg kotu): 86 metre
Baraj gövdesi kret yükseltisi: 149,4 metre
Baraj gölü minimum su yükseltisi: 101 metre
Baraj gölü normal su yükseltisi: 146 metre
Baraj gölü maksimum su yükseltisi: 147,4 metre
Barajın minimum su yükseltisinde göl hacmi: 137.000 metreküp
Barajın normal su yükseltisinde göl hacmi: 7.759.000 metreküp
Barajın maksimum su yükseltisinde göl hacmi: 8.283.000 metreküp
Baraj gölü aktif hacmi (Normal H.-Minimum H.): 7.622.000 metreküpGÜZELHİSAR BARAJI

Aliağa ilçe merkezinin 12 kilometre doğusunda Güzelhisar çayı üzerinde bulunan baraj PETKİM petrokimya tesislerinin ihtiyacı olan sanayi suyunu karşılama amacı ile yapılmıştır. Projesi ve inşaatı Devlet Su İşlerince yapılan baraj 1982 yılında tamamlanarak PETKİM tesislerine su vermeye başlamıştır.
PETKİM ile DSİ arasında barajdaki su kullanımını düzenleyen protokole göre 1993 yılında İller Bankasınca yapılan Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne Güzelhisar Barajından su alınmaktadır. Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi 2006 yılında İZSU Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Güzelhisar Barajı Teknik Özellikleri:
Yağış havzası alanı: 450 kilometrekare
Yılda gelen ortalama potansiyel su miktarı: 109 milyon metreküp
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel su miktarı: 90 milyon metreküp
Barajın dere tabanından yüksekliği: 86 metre
Barajın temelden yüksekliği: 89 metre
Barajın tipi: Zonlu toprak ve kaya dolgu
Baraj yerinde dere tabanı yükseltisi (talveg kotu): 12,5 metre
Baraj gövdesi kret yükseltisi: 98,5 metre
Baraj gölü minimum su yükseltisi: 63 metre
Baraj gölü normal su yükseltisi: 107 metre
Baraj gölü maksimum su yükseltisi: 107 metre
Barajın minimum su yükseltisinde göl hacmi: 11 milyon 960 bin metreküp
Barajın normal su yükseltisinde göl hacmi: 155 milyon 350 bin metreküp
Barajın maksimum su yükseltisinde göl hacmi: 155 milyon 350 bin metreküp
Baraj gölü aktif hacmi (Normal hacim - Minimum hacim): 143 milyon 390 bin metreküp


KUTLU AKTAŞ BARAJI
Kutlu Aktaş Barajı, Çeşme ilçe merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda, Alaçatı’nın 2,5 kilometre doğusunda yer almaktadır. Baraj içme suyu amaçlı olarak 1994 – 1997 yılları arasında inşa edilmiştir. Barajı besleyen ana kaynak Hırsız deresidir.
Kutlu Aktaş Barajı Teknik Özellikleri:
Gövde tipi: Zonlu toprak dolgu
Gövde hacmi: 0,3 hektometreküp
Yükseklik (talvegden): 13,3 metre
Normal su kotunda göl hacmi: 16,5 hektometreküp
Normal su kotunda göl alanı: 2,6 kilometrekare