İçme Suyu Kaynakları

İzmir İçme Suyunu Nereden Alıyor?

3 milyon 796 bin kişi nüfusu ve binde 15 nüfus artış oranı ile İzmir batı Anadolu’nun en hızlı büyüyen kenti durumundadır. Bu hızlı büyüme ile birlikte içme suyu ihtiyaçları da büyük bir hızla artmış ve merkezde yer alan nüfusun 2010 yılındaki günlük ortalama toplam su tüketimi 517.258 m3 olarak gerçekleşmiştir.

İzmir’e su sağlayan kaynakların 2010 yılı verilerine göre %60’ı yeraltısuyu kaynaklarıdır. Bu kaynaklar içinde, kentsel alan içinde yer alan ve 1897 yılından beri 114 yıldır kente su sağlayan Halkapınar kaynakları, kent içinde olması ve 45 milyon m3/yıl potansiyeli ile en önemli kaynaktır. Potansiyeli daha yüksek olan ancak Manisa ili Muradiye beldesinde yer alan Göksu kaynakları 63 milyon m3/yıl, yine Manisa ilinde Saruhanlı ilçesi Nuriye beldesinde bulunan Sarıkız kaynakları da 45 milyon m3/yıl potansiyelleri ile İzmir’e su sağlayan diğer yeraltısuyu kaynaklarıdır. Göksu kaynakları 1988, Sarıkız kaynakları da 1990 yılında kente bağlanmıştır. Menemen ilçe merkezi ve Çavuşköy’deki kuyular 1976 yılında İzmir’e bağlanmış olup, toplam 25 milyon m3/yıl potansiyel ile  İzmir’in su kaynakları içinde önemli bir paya sahiptir. Halen işletmede olan ancak sistemin bütünü içinde çok küçük bir paya sahip olan Pınarbaşı ve Buca’da bulunan yeraltısuyu kuyuları da yeraltısuyundan su sağlayan sistemin en küçük parçasıdırlar.  

Yüzeysel Su Kaynakları

   

Tahtalı Barajı                                                                      Balçova Barajı   

Ürkmez Barajı

İzmir’in su sağlayan sistem içinde yüzeysel su kaynaklarının payı 2010 yılı verilerine göre %40'tır. En önemli yüzeysel su kaynağı Tahtalı barajıdır. 1997 yılından beri İzmir’e su veren Tahtalı barajının projesindeki ortalama potansiyeli 128 milyon m3/yıl ‘dır. İkinci yüzeysel su kaynağı 1984 yılından beri devrede olan Balçova barajı olup, projesindeki ortalama potansiyeli 12 milyon m3/yıl olarak belirlenmiştir. Tahtalı ve Balçova barajları tamamen içme suyu amaçlı olmalarına karşın, İzmir Büyükşehir alanı içinde Seferihisar ilçesi sınırlarında yer alan, Ürkmez ve Payamlı’ya su veren Ürkmez barajı hem içme suyuna hem de sulamaya su veren iki amaçlı bir barajdır. Ürkmez barajındaki yıllık içme suyu tahsisi 780 000 m3 olarak belirlenmiştir. Aliağa ilçe merkezine devamlı, İzmir kent merkezine ise zaman zaman su veren Aliağa ilçesindeki Güzelhisar barajı İzmir’in yüzeysel su kaynakları içindeki son paydaştır. Güzelhisar barajından Aliağa’ya içme suyu tahsisi (70 litre/s) 2,2 milyon m3/yıl olarak belirlenmiştir. Güzelhisar barajından İzmir’e içme suyu amacıyla herhangi bir tahsis bulunmamakla beraber, zaman zaman karşılıklı anlaşma yolu ile İzmir’e değişken miktarlarda içme suyu alınmaktadır.

İzmir’e Ne Kadar Su Veriliyor? Mevcut Kaynaklar Yeterli mi?

İzmir kent merkezini oluşturan bölgeye 2010 yılı verilerine göre günde ortalama 517.258  m3 içme suyu verilmiştir. Yıllık toplam olarak 2004 yılından günümüze kadar olan sürede İzmir’e verilen su miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıl

Kente verilen su miktarı

m3/yıl

m3/gün

litre/saniye

2004

204.178.704

559.394

6474

2005

209.241.845

573.265

6635

2006

215.736.513

591.059

6841

2007

201.357.705

551.665

6385

2008

192.138.414

526.407

6093

2009

184.481.003

505.427

5850

2010

188.799.293

517.258

5987

Tahtalı ve Balçova barajı ile Halkapınar, Göksu, Sarıkız, Menemen ve Pınarbaşı kuyularının ortalama toplam yıllık su potansiyeli DSİ’ce 324 milyon m3 olarak belirlenmiştir. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak bölgemizde azalan yağışlar ve yaşanan kurak yıllar nedeniyle bu kaynaklardan 2000 yılından 2010’a kadar olan 11 yıllık dönemde % 38 oranında daha az olmak üzere, yılda ortalama toplam 199,4 milyon m3 su alınabilmiştir. Su kaynaklarındaki bu azalmaya rağmen şehir içi su dağıtım şebekelerinde yapılan yenilemeler ve su tasarrufu kampanyaları ile İzmir’de su sıkıntısı yaşanmamıştır. 2010yılında İzmir kent merkezi bölgesine verilen içme suyunun kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

SU KAYNAĞI

2010  YILI ÜRETİLEN SU MİKTARI

m3/yıl

m3/gün

litre/saniye

YERALTISUYU KUYULARI

SARIKIZ KUYULARI

21.133.876

57.901

670,2

GÖKSU KUYULARI

42.878.061

117.474

1359,7

MENEMEN+ÇAVUŞKÖY KUYULARI

15.007.710

41.117

475,9

HALKAPINAR KUYULARI

32.592.720

89.295

1033,5

PINARBAŞI KUYULARI

1.374.791

3.767

43,6

BUCA KUYULARI

1.101.738

3.018

34,9

TOPLAM YERALTI SUYU ÜRETİMİ

114.088.896

312.572

3.617,7

BARAJLAR

TAHTALI BARAJI

67.635.00

185.303

2144,7

BALÇOVA BARAJI

5.074.897

13.904

160,9

GÜZELHİSAR BARAJI

2.000.000

5.479

63,4

TOPLAM YÜZEYSEL SU ÜRETİMİ

74.710.397

204.686

2.369,1

TOPLAM ÜRETİLEN SU

188.799.293

517.258

5986,8

İzmir kent merkezine hangi kaynaklardan ne miktarda su verildiği İZSU Web sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır. Güncel değerleri görmek için http://www.izsu.gov.tr/damstatus.aspx  web adresine bakınız. 2010 yılında İzmir’e verilen içme suyunun % 60'ı  yeraltısuyu kuyularından, % 40'ı  ise yüzeysel su kaynaklarından sağlanmıştır. Verilen suyun kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.


 

Gediz Ve Küçük Menderes Havzalarında Su Kalitesi İzleniyor

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyeler Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle Gediz Nehri Havzasında yer alan Menemen, Foça, Kemalpaşa İlçeleri ile Küçük Menderes Nehri Havzasında yer alan Bayındır, Torbalı ve Selçuk İlçeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasına girmiştir.

Söz konusu ilçe sınırları içinden geçen Gediz ve Küçük Menderes Nehirlerindeki kirliliğin belirlenmesi ve sonrasında gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla İZSU tarafından 2005 yılından bu yana su kalitesi izleme çalışmaları yürütülmektedir.


    

 Küçük Menderes Nehrinde Debi Ölçümü ve  Su Örneği Alınması  ve Gediz Nehrinde Su Kalite Ölçümü