Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Edilmesi

Batı Anadolu’nun ekonomik ve kültürel merkezi olarak hızla büyüyen İzmir kentinin ihtiyaçları da başta temiz içme ve kullanma suyu olmak üzere büyümektedir. Su ihtiyaçlarını uzun yıllar kendi yakın çevresindeki kaynaklardan karşılayan İzmir kenti zaman içinde gittikçe daha uzak kaynakları şehre bağlamak zorunda kalmıştır. Bu eğilim bugün de devam etmektedir. Kentsel su tüketim merkezinden çok uzaklarda yer alan yeni içme suyu kaynaklarından elde edilecek olan suların birim bedeli daha yüksek, havzalarının korunması ve yönetimi daha güç olacaktır. Ayrıca küresel iklim değişikliğine bağlı olarak batı Anadolu’da yer alan akarsu havzalarında kuraklık etkisi her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Kuraklığın şiddetine bağlı olarak mevcut ve öngörülen içme suyu kaynaklarından beklenen suların elde edilmesi gittikçe güçleşmektedir.

Bu koşullar altında deniz suyunun arıtılıp içme suyu olarak kullanılmasını sağlayacak yeni projelerin ortaya konulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen ve çeşitlenen membran teknolojileri ters osmos ve nano filtrasyon gibi ileri teknikler deniz suyundan içme suyu elde edilmesini, ekonomik açıdan diğer klasik kaynaklarla rekabet edebilir duruma getirmişlerdir.

İZSU yetki alanı içinde bulunan yerleşim birimlerinden bir bölümü kente su sağlayan ana sistemin çok uzağında ve çevrelerinde yeterli yerel yüzeysel veya yeraltı suyu kaynaklarından yoksundur. Öncelikle bu nitelikteki bölgelerden başlamak üzere deniz suyundan içme suyu elde edilmesine yönelik bir öncü projenin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Geçmiş uygulamalarıyla İzmir kent merkezi ve çevre ilçelerin su ihtiyaçlarını dünya standartlarında karşılamak için en modern yatırımları gerçekleştiren İZSU bu amaçla deniz suyundan içme suyu elde edilmesini amaçlayan ileri teknolojik bir tesisin teknik ve ekonomik yapılabilirliğini bir proje ile ortaya koyacak ve proje sonucuna göre öncü tesisin yapımına geçecektir.