Değirmendere Barajı Ve İçme Suyu Arıtma Tesisi

DEĞİRMENDERE BARAJI

İZSU’ ca yapımı düşünülen Değirmendere barajı İzmir İli Menemen İlçesi sınırları içinde Değirmenderesi üzerindedir. Baraj Yamanlar dağının kuzeye bakan yamaçlarında ve Gediz nehri havzasındadır. Barajdan elde edilecek olan ortalama yıllık 5,35 milyon m3 ( 0,17 m3/s ) içme suyu Menemen ilçesi ve Menemen ile Karşıyaka arasındaki yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

Değirmendere barajının özellikleri

Yağış havzası alanı     : 31,4 km2
Yılda gelen ortalama potansiyel su miktarı   : 5,86milyon m3
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel içme suyu mik. : 5,35 milyon m3
Barajın dere tabanından yüksekliği     : 46 m
Barajın temelden yüksekliği   : 59 m
Barajın tipi    :

Kil çekirdekli kaya dolgu

Baraj yerinde dere tabanı yükseltisi (talveg kotu) : 174 m
Baraj gövdesi kret yükseltisi   : 220 m
Baraj gölü minimum su yükseltisi      : 195 m
Baraj gölü normal su yükseltisi  : 216 m
Baraj gölü maksimum su yükseltisi  : 217,44 m
Baraj göl alanı (normal su yükseltisinde)  : 0,254 km2
Barajın minimum su yükseltisinde göl hacmi  : 0,714 milyon m3
Barajın normal su yükseltisinde göl hacmi : 4,136 milyon m3
Barajın maksimum su yükseltisinde göl hacmi  : 4,523 milyon m3
Baraj gölü aktif hacmi (Normal H.-Minimum H.) :

3,422 milyon m3

Değirmendere barajı planlama raporu Eylül 1997 tarihinde İZSU tarafından ihale edilerek yaptırılmıştır. Baraj İzmir Büyükşehir Belediyesi stratejik planı içinde yer almakta olup, barajın Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

DEĞİRMENDERE BARAJI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

Değirmendere barajı içme suyu arıtma tesisi, Göksu ve Sarıkız kuyularından İzmir’e su ileten boru hattı üzerinde Menemen yakınlarında bulunan Yahşelli yükleme deposu yanında yapılacaktır. İçme suyu arıtma tesisi 30 000 m3/gün ( maksimum 340 l/s debi) kapasitede olacaktır.  Değirmendere barajı arıtma tesisinde havalandırma, ön klorlama, durultma, hızlı kum filtreleri, temiz su tankı ve son klorlama üniteleri bulunacaktır.