Çamlı Barajı Ve İçme Suyu Arıtma Tesisi

ÇAMLI BARAJI

İZSU’ ca yapımı düşünülen Çamlı barajı İzmir İli Güzelbahçe İlçesi sınırları içinde Çamlı çayı üzerindedir. Baraj Tekke dağının eteklerinden doğan önce Kocadere sonra Çamlı çayı adını alan dere üzerinde yapılacaktır. Barajdan elde edilecek olan ortalama yıllık 21,5 milyon m3 ( 0,68 m3/s ) içme suyu başta Güzelbahçe olmak üzere İzmir kent merkezi ile Güzelbahçe arasında kalan yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır.


Çamlı barajı rezervuar alanı

Çamlı barajının özellikleri

Yağış havzası alanı  : 62 km2
Yılda gelen ortalama potansiyel su miktarı : 22,54 milyon m3
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel içme suyu miktarı  : 21,5 milyon m3
Barajın dere tabanından yüksekliği : 75 m
Barajın temelden yüksekliği : 91 m
Barajın tipi : Kil çekirdekli kaya dolgu
Baraj yerinde dere tabanı yükseltisi (talveg kotu) : 85 m
Baraj gövdesi kret yükseltisi  : 160 m
Baraj gölü minimum su yükseltisi  : 105 m
Baraj gölü normal su yükseltisi  : 156 m
Baraj gölü maksimum su yükseltisi : 157,66 m
Baraj göl alanı (normal su yükseltisinde)  : 0,854 km2
Barajın minimum su yükseltisinde göl hacmi : 1,275 milyon m3
Barajın normal su yükseltisinde göl hacmi  : 23,98 milyon m3
Barajın maksimum su yükseltisinde göl hacmi  : 25,36 milyon m3
Baraj gölü aktif hacmi (Normal H.-Minimum H.) : 22,705 milyon m3


Çamlı barajı planlama raporu Ağustos 1997 tarihinde İZSU tarafından ihale edilerek yaptırılmıştır. Baraj İzmir Büyükşehir Belediyesi stratejik planı içinde yer almaktadır.

ÇAMLI BARAJI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

Çamlı barajı içme suyu arıtma tesisi, Güzelbahçe ile Yelki arasında yer alacaktır. İçme suyu arıtma tesisi her biri 250 l/s kapasiteli 4 üniteden oluşacak olup, toplam kapasite 80 000 m3/gün olacaktır.  Çamlı barajı arıtma tesisinde havalandırma, ön klorlama, durultma, hızlı kum filtreleri, temiz su tankı ve son klorlama üniteleri bulunacaktır.
Arıtma tesisinden çıkan temiz su 10 km uzunluğunda 1m çapında bir boru hattı ile Güzelbahçe yakınlarında mevcut su dağıtım şebekesine bağlanacaktır.