Bostanlı Barajı Ve İçme Suyu Arıtma Tesisi

BOSTANLI BARAJI

İZSU’ ca yapımı düşünülen Bostanlı barajı İzmir İli Karşıyaka İlçesi sınırları içinde Örnekköy mezarlığının 1,2 km kuzeydoğusunda Bostanlı deresi üzerindedir. Bostanlı barajının amacı hem içme suyu sağlamak hem de geçmişte taşkınlara neden olan Bostanlı deresinin taşkın sularını kontrol ederek Karşıyaka ilçesindeki yerleşimlere ilave taşkın güvenliği sağlamaktır. Barajdan elde edilecek olan ortalama yıllık 2,97 milyon m3 ( 0,094 m3/s ) içme suyu Karşıyaka ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında destek sağlayacaktır.

Bostanlı barajının özellikleri

Yağış havzası alanı     : 16 km2
Yılda gelen ortalama potansiyel su miktarı   : 2,99 milyon m3
Yılda barajdan çekilebilecek ortalama potansiyel içme suyu mik. : 2,97 milyon m3
Barajın dere tabanından yüksekliği     : 54 m
Barajın temelden yüksekliği   : 58 m
Barajın tipi    : Ön yüzü Jeokompozit kaplı kaya dolgu
Baraj yerinde dere tabanı yükseltisi (talveg kotu) : 126 m
Baraj gövdesi kret yükseltisi   : 180 m
Baraj gölü minimum su yükseltisi      : 145 m
Baraj gölü normal su yükseltisi  : 168,5 m
Baraj gölü maksimum su yükseltisi  : 176 m
Baraj göl alanı (normal su yükseltisinde)  : 0,155 km2
Barajın minimum su yükseltisinde göl hacmi  : 0,204 milyon m3
Barajın normal su yükseltisinde göl hacmi : 2,105 milyon m3
Barajın maksimum su yükseltisinde göl hacmi  : 3,590 milyon m3
Baraj gölü aktif hacmi (Normal H.-Minimum H.) : 1,901 milyon m3
Baraj gölü taşkın kontrol hacmi    : 1,485 milyon m3

Bostanlı barajı planlama raporu Eylül 1997 tarihinde İZSU tarafından ihale edilerek yaptırılmıştır. Baraj İzmir Büyükşehir Belediyesi stratejik planı içinde yer almaktadır.

BOSTANLI BARAJI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

Bostanlı barajından alınan ham su 5,5 km uzunluğunda 700 mm çapında bir boru hattı ile Gümüşpala ‘da yer alacak olan arıtma tesisine ulaşacaktır.

Bostanlı barajı içme suyu arıtma tesisi, Gümüşpala T-4 su deposu yakınlarında yapılacaktır. İçme suyu arıtma tesisi kapasitesi 33 000 m3/gün ( maksimum debi 380 l/s ) olacaktır.  Bostanlı barajı arıtma tesisinde havalandırma, ön klorlama, durultma, hızlı kum filtreleri, temiz su tankı ve son klorlama üniteleri bulunacaktır.

Arıtma tesisinden çıkacak olan temiz su Gümüşpala T-4 deposuna 20 m’ lik bir pompaj ile basılarak şehir içi dağıtım şebekesine verilecektir.