Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş İşlemi

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş İşlemi

Tek sayaçtan su alan ve tek sözleşmesi olan bir binada yaşayanlar tarafından ayrı ayrı sayaçlardan su kullanmak istenilmesi durumunda yapılan işlemdir. Suyun bağlanması ile birlikte apartmandaki tüm bağımsız bölümlere ayrı ayrı Su Tüketim Bildirimi gönderilir.

İŞLEM ADIMLARI

1. Apartman Genel Kurulu tarafından çok sayaca geçiş için gerekli karar alınarak tüm üyelerce imzalanır.
2. Genel Kurul Kararı alındıktan sonra Apartman Yönetimi tarafından gerekli iç tesisat düzenlemeleri gerçekleştirilir.
3. Apartman Genel Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı veya vekâletname verdiği vekili tarafından, Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne müracaat edilir.
4. Örnek Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır) doldurulur.
5. Eksik olan Oturma Raporları (Yapı Kullanma İzin Belgesi) tamamlanır.
6. Sözleşme yapılacak adrese keşif yapılarak tesisatın uygun olup olmadığı kontrolü yapılır ve tahmini keşif bedeli tespit edilir.
7. Keşif işleminden sonra abonelik sözleşmesi imzalanarak tahmini keşif bedeli ödenir.
8. Teknik ekip tarafından tek sayaç sökülüp çok sayaçlar takılmak suretiyle su bağlanır.
9. Suyun bağlanması ile birlikte kesin hesap çıkarılır. Tahmini Keşif bedeli ile kesin hesap arasında oluşabilecek fark abonenin ilk tüketim bildirimine yansıtılır.
10. Her bir abonelik için Güncelleştirilmiş Teminat bedeli alınır. Apartman yönetiminin talebi halinde tek sayaç için güncelleştirilmiş teminat bedeli iade edilir.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. Apartman Yönetim Kurulu Başkanının TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
3. Yönetim Kurulu Başkanı bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname vb.)
4. Apartman G.K. Karar Defteri (Noter tastik ve karar sayfası) fotokopisi (Aslı Görülecektir)
5. Eksik olan Oturma Raporu (Yapı Kullanma Belgesi) Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
6. DASK (Doğal Afet Sigortası Poliçesi) Numarası

ALINAN BEDELLER
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

1. Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli

Aboneliğin tipine göre 45m3 Su Karşılığı bedel alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2018 yılı Konut Tipi : 233,77 TL
                             Konut Dışı : 537,52 TL

2. Yeni Su Keşif Bedeli