Çok Sayaçtan Tek Sayaca Geçiş İşlemi

Çok Sayaçtan Tek Sayaca Geçiş İşlemi

Çok sayaçtan su alan ve birden çok aboneliği olan bir binanın abonelerinin tek bir sayaçtan su kullanmak istemeleri halinde yapılan sözleşme işlemidir. İşlem sonucunda apartmana tek bir Su Tüketim Bildirimi gönderilir.

İŞLEM ADIMLARI

1. Apartman Genel Kurulu tarafından tek sayaca geçiş için gerekli karar alınarak tüm üyelerce imzalanır.
2. Genel Kurul Kararı alındıktan sonra Apartman Yönetimi tarafından gerekli iç tesisat düzenlemeleri gerçekleştirilir.
3. Apartman Genel Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı veya vekâletname verdiği vekili tarafından, Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne müracaat edilir.
4. Basılı Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır) imzalanır.
5. Sözleşme yapılacak adrese keşif yapılarak tesisatın uygun olup olmadığı kontrolü yapılır ve tahmini keşif bedeli tespit edilir.
6. Keşif işleminden sonra keşif bedeli ödenerek abonelik sözleşmesi imzalanır.
7. Teknik ekip tarafından sayaçlar sökülüp tek sayaç takılmak suretiyle su bağlanır.
8. Suyun bağlanması ile birlikte kesin hesap çıkarılır. Tahmini Keşif bedeli ile kesin hesap arasında oluşabilecek fark abonenin ilk tüketim bildirimine yansıtılır.
9. İşlemler bittikten sonra abonelerin talebi halinde sayaç ve güncelleştirilmiş teminat bedeli iadeleri gerçekleştirilir.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. Apartman Yönetim Kurulu Başkanının TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Yönetim Kurulu Başkanı bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)
3. Apartman G.K. Karar Defteri (Noter tastik ve karar sayfası) fotokopisi (Aslı Görülecektir)
4. DASK (Doğal Afet Sigortası Poliçesi) Numarası

ALINAN BEDELLER
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

1. Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli

Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 Su Karşılığı bedel alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2018 yılı Konut Tipi : 233,77 TL
                             Konut Dışı : 537,52 TL

2. Yeni Su Keşif Bedeli