Abonelik Dondurma İşlemini Erken Kaldırma

Abonelik Dondurma İşlemini Erken Kaldırma

Abonenin dondurma işlemini belirttiği süreden önce kaldırmak istemesi durumunda uygulanan işlemdir. Beyan ile birlikte izleyen ilk sayaç okuma döneminden itibaren aboneye tüketim bildirimi çıkarılır. Fatura çıkmayan dönem için sarfiyat olması halinde çıkan fark tahakkuku, ilk sarfiyat faturasına yansıtılır.

İŞLEM ADIMLARI


1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Sistemden çıktısı alınan basılı dilekçe imzalanarak abonelik dondurma işleminin kaldırılmak istendiği beyan edilir.
3. Abonelik Dondurma İşlemi sonlandırılır.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi),
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)

ALINAN BEDEL

Bu işlem için herhangi bir ücret alınmamaktadır.