İlişki Kesme

İlişki Kesme

Abonenin su kullanımı ile ilgili olarak önceden yapılmış olan sözleşmesinin kendi isteği ile iptal edilmesi işlemidir. Abonenin mevcut adresi terk etmesi, satması vb. halinde abonenin isteği üzerine uygulanır.

İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Sistemden çıktısı alınan basılı dilekçe imzalanır
3. Varsa abone borçları ödenir.
4. Sayaç sökme işlemleri başlatılır.
5. Sayaç sökme işlemi tamamlandıktan sonra varsa abonenin borcu güncelleştirilmiş teminat bedelinden mahsup edilerek sözleşme sonlandırılır.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Örnek Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)


TEMİNAT BEDELİ HESABI

Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 Su Karşılığı bedel alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2018 yılı Konut Tipi : 233,77 TL
                             Konut Dışı : 537,52 TL

İlgilisine ödenir.

Teminat bedelinin banka hesabına iadesinin talep edilmesi halinde dilekçe ile başvuru yapılması gerekmekte olup;
Dilekçe ekinde kimlik fotokopisi ve havale edilmesi istenen banka hesabına ait IBAN Numarasını gösteren herhangi bir belge (Kredi Kartı, Dekont vb. fotokopisi) eklenmesi gerekmektedir.