Abone Tipi Değişikliği

Abone Tipi Değişikliği

Aboneliğe ait yerin kullanım amacının değiştirilmesine (örneğin konutun doktor muayenehanesine dönüştürülmesi vb.) ve ayrıca engelli, şehit ailesi ve gazilerimizin istemine paralel olarak abone tipinde yapılan değişiklik işlemidir.

İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne 1 (bir) ay içerinde başvurulması gerekmektedir.
2. Basılı dilekçe imzalatılır ve abonenin isteği doğrultusunda veya gerekli görüldüğü takdirde yerinde kontrolü gerçekleştirilerek tip değişikliği yapılır ve belirlenen yeni tipe göre fatura çıkarılır. Eski ve yeni tip arasındaki teminat farkı ilk tüketim bildirimine yansıtılır.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER


1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekâletname, Vasi Kararı vb.)
3. Abonenin, engeline(%40 ve üzeri engelli raporu), şehit ailesi olduğuna veya gaziliğine ilişkin belgeler (kimlik kartı veya ilgili kurumdan resmi yazı)

ALINAN BEDELLER
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli Farkı
Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 Su Karşılığı teminat bedeli alınmaktadır.
Teminat Bedeli, (Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2018 yılı Konut Tipi Teminat Bedeli : 233,77 TL
                             Konut Dışı Teminat Bedeli : 537,52 TL
                             Teminat Bedeli Farkı           : 303,75 TL