İsim Değişikliği

İsim Değişikliği

Su aboneliği olan herhangi bir yerin satın alınması, kiralanması vb. durumlarda yeni Abonenin başvurusu üzerine gerçekleştirilen işlemdir.
Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurularak aşağıda belirtilen evraklar tamamlandıktan ve gerekli bedeller ödendikten sonra aynı gün içerisinde işlem gerçekleştirilmektedir.

İsim değişikliği yapılan abonelerimize yeni sözleşme numarası verilmektedir. Bankalarda otomatik ödeme talimatı bulunan abonelerimizin takibi sözleşme numarası ile yapılmaktadır. Yeni sözleşme imzalandığı durumlarda bankalardaki otomatik ödeme talimatları iptal olmaktadır.

Otomatik ödeme talimatını devam ettirmek isteyen abonelerimizin bankaları ile temasa geçerek talimatlarını yenilemeleri gerekmektedir.


İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Sistemden alınan basılı dilekçe imzalanır.
3. Teminat Bedeli ve varsa eski sözleşme borçları ödenir.
4. Yeni sözleşme imzalanarak isim değişikliği gerçekleştirilir.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Dilekçe (Başvuru sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
    Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)
3. DASK (Doğal Afet Sigortası Poliçesi) Poliçe Numarası

ALINAN BEDELLER
(Kredi kartı ile veznelerimizden ödeme yapılabilmektedir.)

1. Güncelleştirilmiş Teminat Bedeli

Aboneliğin tipine göre hane başına 45m3 Su Karşılığı bedel alınmaktadır.
(Su ve Atık Su Tarifesinde belirtilen Abonelik Tipinize karşılık gelen _İlk Kademesinde belirtilen/Kademesiz_ Su ve Atık Su Bedeli Genel Toplamı) + (%8 KDV) x (45) şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek: 2018 yılı Konut Tipi : 233,77 TL
                             Konut Dışı : 537,52 TL

2. Eski Sözleşme Borcu (Varsa)