Genel Fatura Bilgileri

Sayaç Okuma Hakkında

Sayaçlar aylık periyotlar halinde okunmakta ve abonelere su tüketim bildirimi bırakılmaktadır. Aboneye sayaç okumasından sonraki günden başlamak üzere 10 günlük ödeme süresi verilir. Sayaç okumasından kaynaklanan itirazların 2 gün içerisinde yapılması uygundur.
Veznelerdeki sıkışıklık ihtimali göz önüne alınarak ödemeyi son güne bırakmamanız tavsiye edilir.

Tüketim Hesaplama Yöntemi

İstatistiklerin ortaya koyduğu değerler ele alındığında abonelerin 1 günde 0.3333 m³-ayda 10 m³ ortalama su tükettikleri, konut abonelerinin günlük zorunlu ihtiyaçlarından dolayı 1 günde 0,4333 m³–ayda 13 m³ su tükettikleri görülmüştür. Bu istatistiğin ışığında tüketicilerin aylık ortalama değerlere yakın tüketim alışkanlığı sergileyeceği varsayılarak; tüketiciyi koruma, tasarrufu teşvik doğrultusunda su tarifelerimiz;

Konut aboneleri için;                      

Birinci kademe fiyat 0-13 m³
İkinci kademe fiyat 14-20 m³
Üçüncü kademe fiyat 21-100 m³
Dördüncü kademe fiyat 101 m³ ve üzeri

Diğer abone tipleri için;

0-10 m³
11-20 m³
21 m³ ve üzeri

Tüketimlerde uygulanmak üzere kademelendirilmiştir. Hesaplama şekli 30 gün üzerinden okuma gününe göre yapılmaktadır. 

Aşağıda 22 m³ tüketimin farklı zaman aralıklarında gerçekleşmesi halinde oluşacak tahakkuk biçimleri örneklenmiştir.

1.Sayacı 30 günde okunup tüketimi 22 m³ olan bir abonenin su tahakkukunun hesaplanması;

Konut aboneleri için;

13 m³ x 1.Kad.fiyatı = A
7 m³ x 2. Kad.fiyatı = B
2 m³ x 3.Kad.fiyatı = C
Toplam tüketim : 22 m³

Tahakkuk (su tüketim bedeli) = A+B+C

Diğer abone tipleri için;

10 m³ x 1.Kad. fiyatı = A
10 m³ x 2. Kad.fiyatı = B
2 m³ x 3. Kad.fiyatı = C
Toplam tüketim: 22 m³

Tahakkuk (su tüketim bedeli) = A+B+C

2.Sayacı 24 günde okunup tüketimi 22 m³ olan bir abonenin su tahakkukunun hesaplanması;

Konut aboneleri için;

Günde ortalama 0,43 m³ tüketilirse 24 günde
10,4 m³ tüketilir.

Öyleyse

10.4 m³ x 1.Kad.fiyatı = D
5.6 m³ x 2. Kad.fiyatı = E
6 m³ x 3. Kad.fiyatı = F
Toplam tüketim = 22 m³

Tahakkuk (su tüketim bedeli) = D+E+F

Diğer abone tipleri için;

Günde ortalama 0,33 m³ tüketilirse 24 günde
8 m³ tüketilir.

Öyleyse

8 m³ x 1.Kad.fiyatı = D
8 m³ x 2.Kad.fiyatı =E
6 m³ x 3. Kad.fiyatı = F


Tahakkuk (su tüketim bedeli) = D+E+F

3.Sayacı 33 günde okunup tüketimi 22 m³ olan bir abonenin su tahakkukunun hesaplanması;

Konut aboneleri için;

Günde 0,4333 m³ ise 33 günde 14,3 m³ tüketilir.

14.3 m³ x 1.Kad.fiyatı = X
7.7 m³ x 2. Kad.fiyatı = Y

Toplam tüketim = 22 m³

Tahakkuk (su tüketim bedeli) = X+Y

Diğer abone işleri için;

Günde ortalama 0,3333 m³ ise 33 günde 11 m³ tüketilir.

11 m³ x 1.Kad.fiyatı = X
11 m³ x 2. Kad.fiyatı = Y

Tahakkuk (su tüketim bedeli) = X+Y

Gecikme Faizi

Son ödeme gününün geçirilmesi halinde fatura bedeli üzerine yasal gecikme faizi uygulanır. Yasal gecikme faizinin uygulanması suyun kesilmeyeceği anlamını taşımaz.

Suyun Kesilmesi İşlemleri

Abonenin tahakkuk eden borçlarını ödememesi durumunda suyu borçtan kesilir. Abone, su tüketim bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar su tüketim bedelini ödemekle yükümlüdür.

1. Son ödeme tarihini 10 gün geçmesine rağmen su tüketim bedelinin ödenmemesi halinde “Su Kesme İhbarnamesi” gönderilerek abone uyarılır. 
2.İhbar sonrasındaki 10 gün süresince su tüketim bedelinin ödenmemesi halinde abonenin suyu, sayacı aparatlamak, tapa kullanmak gibi yöntemlerle kesilir. 
3.Suyun kesilmesine rağmen borç ödenmezse, kesme tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde sayaç sökülür.
4.Sayaç söküldükten sonra abonenin borcunu ödememe hususunda ısrarı durumunda borçun, yasal yollardan tahsili cihetine gidilir. 
5.Abonenin suyunun kesilmesinden sonra su tüketim bedelini yatırması ile suyu; aynı gün, ya da iş yoğunluğu nedeniyle en geç ertesi gün, tekrar bağlanır. 
6.Suyu kesilen abonenin suyunun tekrar açılması karşılığı oluşan bedel, abonenin bir sonraki faturasına yansıtılır.