Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi

Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi
Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ödemiş ilçesi Ortaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup 18.612 metreküp/gün kapasiteye sahiptir. Hamsu tesise 500 milimetre çapında, yaklaşık 18.000 metre uzunluğunda çelik boru hattıyla Pıtrak ve Suçıktı kaynaklarından kendi cazibesiyle gelmektedir. Tesis, kaynaklardan alınan suyun içme suyu standartlarına uygun olarak arıtılmasını sağlamaktadır ve havalandırma, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, durultucular, hızlı kum filtreler, klorlama, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma, filtrelenmiş su tankı ve klor temas tankı ünitelerinden oluşmaktadır.
 

Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi

Havalandırma Ünitesi

Havalandırma, hamsuya oksijen kazandırmak, demir ve manganın oksitlenerek giderilmesini ve koku, tat yaratan unsurların uzaklaştırılmasını sağlamak için gerekli bir arıtma işlemidir. Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 2 bölmeli ve 4 basamaklı bir kaskat havalandırma sistemiyle atmosferik oksijen hamsuyun içinde çözünmektedir. Kaskat, hamsuyun oksijen içeriğini %60 doygunluğa getirmek için tasarlanmış olup özellikleri aşağıda verilmiştir.

Havalandırma Ünitesi Özellikleri
Tipi: Kaskat
Kaskat sayısı: 4 adet
Kaskat düşü yüksekliği: 50 santimetre
Savak uzunluğu: 3,3 metre (2 adet)


Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi Havalandırma Ünitesi

Klorlama

Hamsuya, havalandırma ünitesinin hemen çıkışında kırılma noktası klorlaması deneyinde elde edilen sonuçlara uygun olarak klor dozlaması (ön klorlama) yapılır. Ön klorlama, yapılarda ve çamur tabakasında gelişebilecek veya var olan mikroorganizmaları yok etmek, durultuculardaki çamurun yüzmesini engellemek, rengi azaltmak ve alg büyümesini engellemek için uygulanır. Ön klorlama işleminin yanı sıra arıtılmış su, şebekeye verilmeden önce dezenfeksiyon için son klorlamaya tabi tutulur. Bu işlemler için tesiste gaz klor kullanılmakta olup klor binasında her biri 900 kilogramlık toplam 6 adet klor tankı bulunmaktadır. Tank odasından gaz olarak sağlanan klor, klorinatörlerde dozu ayarlanarak ve enjektörler vasıtasıyla basınçlı suyun yarattığı vakum etkisiyle ön ve son klorlama noktalarına ulaştırılır. Son klorlama klor temas tankında yapılır.

Kimya Binası
İçme suyu arıtımında ve çamur susuzlaştırmada kullanılan tüm kimyasalların depolama tankları, hazırlama üniteleri ve dozaj sistemleri kimya binasında bulunmaktadır. Söz konusu kimyasalların dozlama noktalarına iletimini sağlayan borular, makine dairesine bu binadan ulaşmaktadır.

Kimyasal Dozlama ve Hızlı Karıştırma
Ön klorlanmış su, kimya ünitesindeki depolardan pompalanan ve optimum dozajı Jar Testi ile belirlenen koagülant madde ile hızlı karıştırma ünitesinde karıştırılır ve yeterli bir süre sonra polielektrolit dozlanan bölümden geçerek durultuculara ulaşır.

Hızlı Karıştırma Ünitesi Özellikleri
Ünite sayısı: 2 adet
Ünite yüksekliği: 3,8 metre
Ünite genişliği: 1,7 metre
Ünite uzunluğu: 1,7 metre
Ünite hacmi: 10,98 metreküp/adet


Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi Hızlı Karıştırma Yapısı


Yavaş Karıştırma Ünitesi Özellikleri
Ünite sayısı: 2 adet
Ünite yüksekliği: 4,1 metre
Ünite genişliği: 7,2 metre
Ünite uzunluğu: 7,2 metre
Ünite hacmi: 212,55 metreküp/adet


Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi Yavaş Karıştırma Yapısı

Durultucu Ünitesi

Durultma işlemi, su kalitesini yükseltmek amacıyla koagülant (yumaklanma sağlayıcı) maddeler ile karıştırılmış olan ve yeterli yumak büyüklüğüne gelmiş bulunan parçacıkların çökerek sudan uzaklaştırıldığı fizikokimyasal bir işlemdir.

Yavaş karıştırma ünitesinden gelen su, durultucu tabanından yükselmeye başlar. Durultucuya döşenmiş olan lamella plakalardan geçen su içindeki floklar, plakalardan kayarak durultucunun tabanında ters piramit şeklindeki çamur çukurlarında birikir. Her bir durultucu altında 3 adet çamur çukuru bulunmakta olup, biriken çamurlar motor kumandalı drenaj vanaları kullanılarak çelik boru aracılığıyla çamur yoğunlaştırma tankına iletilir. Üstte biriken durulmuş su ise, savaklı kanallar yardımıyla filtrelere doğru yol alır.

Durultucu Ünitesi Özellikleri
Tipi: Lamelli
Durultucu sayısı: 3 adet
Durultucu alanı: 36,72 metrekare/adet
Durultucu hacmi: 183,6 metreküp/adet
Durultucu derinliği: 5 metre

 
Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi Durultucu Ünitesi

Filtre Ünitesi
Durulmuş su kanalları vasıtasıyla filtrelere ulaşan su, dağıtım yapıları ile her bir filtreye giriş yapar ve kum tabakası bulunan filtrelerden süzülür. Su filtrelerden geçerken, çok küçük tanecikler filtre kumlarının içinde tutulur.

Filtre Ünitesi Özellikleri
Tipi: Hızlı kum filtre
Havuz sayısı: 5 adet
Filtre alanı: 36 metrekare/adet
Filtrasyon hızı: 4,44 metre/saat
Filtre yatağı malzemesi: Kum + çakıl
Filtre kum derinliği: 100 santimetre
Kum boyutu: 0,8 – 1,2 milimetre
Filtre çakıl derinliği: 20 santimetre
Çakıl boyutu: 2,4 – 4,8 milimetre ince çakıl, 10 – 20 milimetre orta çakıl
Filtre dren tipi: Nozul
Nozul sayısı: 1.980 adet/filtre

 
Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi Filtre Havuzları

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

Çamur susuzlaştırma ünitesi çamur yoğunlaştırma tankı, çamur emme haznesi ve filtre pres binasından oluşmaktadır.
 
Durultuculardan gelen çamur, çamur yoğunlaştırma tankında toplanmakta ve polielektrolit verilerek çamurun çökmesi hızlandırılmaktadır. Çöken çamur, çamur emme haznesine gönderilmekte, buradan yüksek basınç pompaları vasıtasıyla filtre prese aktarılmaktadır. Çamur, filtre preste susuzlaştırılarak %35 katı madde oranına sahip çamur keki haline getirilmektedir. Tehlikesiz atık sınıfında olan çamur kamyon ile alınarak çamur kurutma alanına gönderilmektedir.

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Özellikleri
Yoğunlaştırma tankı sayısı: 1 adet
Tank çapı: 12 metre
Tank hacmi: 339 metreküp


Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi Filtre Pres


Tesisin İşletilmesi
Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin işletimi, bakımı ve onarımı İZSU personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Tesis 3'lü vardiya ile 24 saat çalışır durumdadır. Mekanik ve elektrik ekipleri ile bakım işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.
 
Su Kalitesi
Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden şebekeye verilen arıtılmış suyun kalitesi TS 266 içme suyu kalite standardına uygundur. Tesiste birçok parametre uzaktan ölçüm cihazları ile sürekli izlenmekte ve belirli noktalardan alınan su ve çamur numunelerinin analizi gün boyunca tesis laboratuvarında yapılmaktadır. Bunun yanında hamsu ve arıtılmış suyun analizleri İZSU Laboratuar Şube Müdürlüğü’nün akredite merkez laboratuarlarında ve Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Enstitüsü laboratuarlarında ilgili yönetmelikler doğrultusunda periyodik olarak yapılmaktadır.