Kutlu Aktaş Barajı ve Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi

Kutlu Aktaş Barajı
Kutlu Aktaş Barajı Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi, Çeşme ilçe merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda, Alaçatı’nın 2,5 kilometre doğusunda yer almaktadır. Çeşme İçme Suyu arıtma tesisi 300 litre/saniye normal debiye göre projelendirilmiş olup, maksimum çalışma kapasitesi 360 litre/saniye olarak belirlenmiştir. Tesis; terfi merkezi, dengeleme tankı, havalandırma yapısı, durultucu yapısı, hızlı kum filtreleri, çamur yoğunlaştırma tankı, kimya binası, klor binası, klor temas tankı ve arıtılmış su tankı ünitelerinden oluşmaktadır.


 
Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi
Baraj gölü su seviyesi 15,10 metre kotuna düşene kadar terfi merkezi giriş manevra odasındaki vanalar kapalı kalmak suretiyle suyun arıtma tesisine cazibeli olarak iletilmesi sağlanmaktadır. Su seviyesi 15,10 metrenin altına düştüğünde ise manevra odasındaki vanalar açılarak, suyun arıtma tesisine terfi merkezi vasıtasıyla iletilmesi sağlanmaktadır. Terfi merkezinde 75 litre/saniye kapasiteli 5 adet terfi pompası bulunmaktadır.

Arıtma tesisine gelen hamsu, giriş yapısını geçtikten sonra kaskat havalandırmada yeterli seviyede oksijen doygunluğuna ulaşmaktadır. Ön klorlama havalandırma çıkış kanalında yapılmaktadır.

 
Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi Havalandırma Yapısı
Havalandırma yapısından çıkan su buradan çıkış kanalı vasıtasıyla durultucu yapısına gelir. Durultma işlemi, su kalitesini yükseltmek amacıyla koagülant (yumaklanma sağlayıcı) maddeler ile karıştırılmış olan ve yeterli yumak büyüklüğüne gelmiş bulunan parçacıkların çökerek sudan uzaklaştırıldığı fizikokimyasal bir işlemdir. Her bir durultucuda iyi bir toplama işlemi için savaklar bulunmakta ve üstte biriken su, bu savaklar ile kanallara alınıp filtrelere doğru yol almaktadır. Durultucu tabanına çöken parçacıklar ise, dip sıyırıcılar yardımıyla çamur toplama konilerinde toplanarak buradan çamur alma vanaları aracılığıyla uzaklaştırılmaktadır.


Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi Durultucu Yapısı

Durulmuş su kanalları vasıtasıyla filtrelere ulaşan su, dağıtım yapıları ile her bir filtreye giriş yapar ve kum tabakası bulunan filtrelerden süzülür. Su filtrelerden geçerken, çok küçük tanecikler filtre kumlarının içinde tutulur.

Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi Hızlı Kum Filtre Yapısı
Filtrelerde tutulan tanecikler belirli bir süre sonra filtreyi tıkamaya başlar ve geri yıkama ihtiyacı ortaya çıkar. Geri yıkama hava körükleri ve geri yıkama pompaları vasıtasıyla elde edilen hava ve su yardımıyla yapılır. Geri yıkama suyu tutma tankında toplanan suyun, havalandırma yapısına döndürülerek geri kazanımı sağlanmaktadır. Bu şekilde sistemde hiçbir su kaybı olmamaktadır.Hızlı kum filtrelerinden klor temas tankına iletilen filtrelenmiş suya, klor temas tankı girişinde son klorlama uygulanmaktadır. Klor temas tankında son klorlaması yapılmış su buradan 1500 metreküp hacmindeki temiz su deposuna aktarılır ve son olarak 500 metreküp hacmindeki şebeke dağıtım deposuna iletilir.

Tesisin İşletilmesi
Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin işletimi, bakımı ve onarımı İZSU personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Tesis 3'lü vardiya ile 24 saat çalışır durumdadır. Mekanik ve elektrik ekipleri ile bakım işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır. SCADA projesi kapsamında tesise yerleştirilen donanımlar sayesinde Halkapınar İZSU Sular İşletmesi bünyesinde bulunan SCADA merkezinden, su kalitesi ve debi değerleri çevrimiçi olarak sürekli izlenmektedir.

Su Kalitesi

Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden şebekeye verilen arıtılmış suyun kalitesi TS 266 içme suyu kalite standardına uygundur. Tesiste birçok parametre uzaktan ölçüm cihazları ile sürekli izlenmekte ve belirli noktalardan alınan su ve çamur numunelerinin analizi gün boyunca tesis laboratuvarında yapılmaktadır. Bunun yanında hamsu ve arıtılmış suyun analizleri İZSU Laboratuar Şube Müdürlüğü’nün akredite merkez laboratuarlarında ve Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Enstitüsü laboratuarlarında ilgili yönetmelikler doğrultusunda periyodik olarak yapılmaktadır.