İzsu Yayınları

İZSU YAYINLARI

1 "İzmir Kanalizasyonu Taşkın Bacaları",İZSU, İzmir,258 s.
2 "İzmir Dereleri - Bendler",İZSU, 179 s.
3 "İzmir’de Su ve Kanalizasyon 1999-2001 ve sonrası ,"İZSU, Ocak 2002, İzmir, 145 s.
4 "İzmir'in yağış özellikleri" Yrd. Doç. Dr. Lütfi İhsan SEZER, İZSU ve EÜ Edebiyat Fakültesi,
Ağustos 2008, İzmir, 163 s.
5 "İZSU 2004 Mali Yılı Gelir Ve Gider Kesin Bütçesi",İZSU, 2004.
6 "İzmir'de Su ve Kanalizasyon, 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004",İZSU, Şubat 2004,İzmir,345 s.
7 "İZSU 2004 Mali Yılı Faaliyet Raporu",İZSU, 2005, İzmir.
8 "Hidrobotanik Sistemlerle Atık Su Arıtımı" , İZSU, 2005, İzmir, 31 s.
9 "İzmir'de Su -Kanalizasyon- Çevre 2004 – 2009 Ana Programı İçin Hedefler - Uygulamalar" , İZSU, 2005 İzmir,143s.
10 "İZSU 2006 Mali Yılı Bütçesi", İZSU, 2005, İzmir, 115 s.
11 “İZSU 2006-2011stratejik Planı”, İZSU, 2006, İzmir.
12 ”İZSU 2007 Yılı Performans Programı” , İZSU, 2006, İzmir, 48 s.
13 “İZSU 2006 Yılı Faaliyet Raporu”, İZSU, 2007, İzmir, 328 s.
14 “İZSU 2007 Mali Yılı Bütçesi”,İZSU, 2006, İzmir, 143 s.
15 “Tahtalı Baraj Gölünün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması, Sonuç Raporu, “
İZSU ve DEÜ Su Ürünleri Fakültesi, Ekim 2007, Bornova, İzmir.
16 “İZSU 2008 Mali Yılı Bütçesi”, İZSU, 2007, İzmir, 200 s.
17 “İZSU 2008 Yılı Performans Programı”, İZSU, 2007 İzmir 53 s.
18 “Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Ve Mikrobiyolojik Etki Ve Sonuçlarının İzlenmesi, 2007 Yılı Final Raporu, Proje No: DBTE – 167”,
İZSU ve DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Ocak 2008, İzmir.
19 “Tahtalı Baraj Gölünde Biyomanipülasyon Ve Seyreltme Projesi Sonuç Raporu” İZSU ve EÜ Su
Ürünleri Fakültesi, Mart 2008, Bornova, İzmir.
20 “ Tahtalı Barajı Gölünde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi , Sonuç Raporu”, İZSU ve EÜ
Su Ürünleri Fakültesi, Mart 2008, Bornova ,İzmir.
21” İZSU 2007 Yılı Faaliyet Raporu”, İZSU, Nisan 2008,İzmir 316 s.
22 “İzmir İç Körfezinde Büyük Kanal Projesi Sonrasında Biojeokimyasal Süreçlerin İncelenmesi Ve
Görsel Durumun Ortaya Konulması Projesi, Final Raporu” , İZSU ve EÜ Su Ürünleri fakültesi,
Ağustos 2008, İzmir.
23 “Gediz Nehir Havzası Entegre Su Kalite Yönetimi “ , İZSU, 2008, İzmir, 125 s.
24 “İZSU 2009 Yılı Performans Programı”, İZSU, 2008, 83 s.
25”İZSU 2009 Mali Yılı Teklif Bütçesi “, İZSU, 2008, İzmir, 184 s.
26"Arap,Manda, Melez Dereleri Islah Projesi", İZSU, 2001,48 s.