İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi

Körfez'in iyileştirilmesi ve "Büyük Kanal Projesi"nin ve kısmen Gediz Nehri'nin, denizel ortamdaki etki ve sonuçlarının saptanması amacıyla 2000 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ile yürütülen araştırma ve izleme projesinin 2014-2015 dönemi tamamlanmıştır. Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan son raporda, deniz suyunda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik, sedimentte kimyasal ve deniz canlılarında kimyasal (ağır metal) ölçümleri yapılmış ve bulunan değerler, ulusal ve uluslararası standartlar açısından değerlendirilmiştir.

       


 
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’ne göre, deniz suyunda maksimum 500 koloni/100 ml. olması gereken E. Coli sayısı İzmir körfezinde ortalama 30 koloni/100ml olarak tespit edilmiştir. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin devreye alındığı 2000 yılından önce, körfez tabanında oksijen seviyesi 0’a kadar düşerek balıkların yaşamasına izin vermeyecek bir halde iken, 2015 yılında 7.20 mg/l olarak tespit edilmiştir.  Böylece iç körfez bölgesinde bile, deniz tabanında, balık gibi yüksek metabolizmalı canlıların yaşamasına izin verecek ölçüde yüksek oksijen konsantrasyonları tespit edilmiştir. Çıkış suyundaki kalite Körfez’deki iyileşme sürecini hızlandırmış olup, Körfez’in doğal hale dönmesini, balık ve canlı çeşitliliğinin artmasını sağlamıştır. Bu dönemde, ayrıca, körfezde 5 ayrı bölgede su altı görüntüleri toplanarak, deniz ortamındaki değişimler izlenmiştir.

 


Deniz altındaki yaşamı tespit amacıyla çekilen su altı fotoğrafları, körfezdeki çarpıcı iyileşmeyi göstermektedir.