Arıtma Suları Ve Çamurların Değerlendirilmesi

Arıtılmış Çamurların Tarımda Kullanım Olanakları Araştırılıyor
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte Nisan 2015’de başlayan projenin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan çürütülmüş-kurutulmuş arıtma çamurlarının ve arıtılmış atıksuların tarımda kullanım olanaklarının araştırılmasıdır. Bu bağlamda, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde oluşan ortalama % 90 katı madde içeriğine sahip çürütülmüş- kurutulmuş çamurun tarımda kullanılabilirliği araştırılmaktadır.Arıtma çamurları için uygun sayıda tarla denemesi kurularak çamurun Ege Bölgesi’nde yaygın olarak yetiştirilen pamuk ve mısır bitkilerinin kullanımı ile peyzaj düzenleme amaçlı 2 adet mevsimlik süs bitkisi ve 1 adet çim çeşidinin yetiştirilmesinde kullanımı incelenmektedir. Arıtma çamuru uygulanan toprak ve yetiştirilen bitkilerin farklı organlarında ağır metal içerikleri ile toprağın mikrobiyolojik özelliklerindeki değişimler analizlerle saptanmaktadır. Aynı zamanda arıtma çamuru uygulamaları ile verim ve toprak özelliklerindeki değişim incelenerek gereken ekonomik analizler de yapılmaktadır.
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılması
Sınırlı olan su kaynaklarımızın ve sürekli artış gösteren su gereksinimlerinin karşılanabilmesi dolayısıyla çevre ve su kaynaklarının korunması amacıyla başlatılan atıksuların geri kazanılarak alternatif su kaynağı yaratılması çalışmaları hız kazandı.  Bu kapsamda, 2015-2019 yılları arasında toplam 30.000 m3/gün arıtılmış atıksuyun ileri arıtım teknolojileri (ön arıtma, ultrafiltrasyon, ters osmoz vb ) ile geri kazanılarak zirai sulama, endüstriyel ve evsel amaçlı olarak yeniden kullanılması planlanıyor. Projenin ilk aşaması olarak, ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde arıtılmış atıksularının analizleri yaptırılarak yeniden kullanılabilirliği araştırılıyor ve her bir tesisin çıkış suyuna özgü güvenilir ve ekonomik arıtma teknolojilerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülüyor.Türkiye’ deki toplam su tüketiminin %72 sinin zirai amaçlı olarak kullanıldığı göz önünde bulundurularak, kentsel atıksuların zirai sulama suyu olarak kullanılabilmesi için ulusal boyutta örnek ve rehber olmak hedefleniyor. Bu amaçla, arıtılmış atıksuların tarımda kullanım olanakları;  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte Nisan 2015’de başlayan çalışmalarla araştırılıyor.  Araştırma kapsamında; İZSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı Menemen, Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır ve Havza Atıksu Arıtma Tesisleri'nden çıkan arıtılmış atıksuların sulamada kullanım olanakları değerlendiriliyor.  Araştırmanın 2016 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Tüm bu araştırmaların yanısıra, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde 2.000 m3/gün kapasiteli atıksuyun mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon ve ters osmoz sistemleri ile insani amaçlı kullanım suyu (TS266) standartlarında geri kazanıldığı bir pilot tesis kurulması çalışmaları da başladı. Tesisin proje yapım ihalesinin yapılabilmesi için teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. Aynı alanda Dezenfeksiyon Ünitesi’nin de kurulacak olması nedeniyle zemin etüd raporu yenilenmektedir.