İlçe Atık Su Arıtma Tesisleri

DOĞANBEY-ÜRKMEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2013 yılında işletmeye alınan ve 25.000 m³  /gün kapasiteli ve ileri biyolojik yönteme sahip tesiste 2015 yılında 4.128.913m³  atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Karakoç  Deresi’ne deşarj edilmektedir.Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, blower binası ve ultraviole ışınlarıyla dezenfeksiyon ünitesi bulunuyor.

ÖZDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ
2013 yılında işletmeye alınan 125 bin nüfusa hizmet vermesi plananlanan, 25.000 m³  /gün kapasiteli Özdere Atıksu Arıtma Tesisi, ileri biyolojik yönteme sahip bir tesis. Tesiste 2015 yılında 1.330.960 m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra 570 metrelik  boru hattı ile birlikte 28 metre derinlikte deniz deşarj yapısı ile Ege Denizi’ne deşarj edilmektedir

.

Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar, havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, koku giderim ünitesi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, blower binası ve ultraviole ışınlarıyla dezenfeksiyon ünitesi bulunuyor.
 
ÇEŞME ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan 106 bin nüfusa hizmet vermesi plananlanan, Çeşme Atıksu Arıtma Tesisi, ileri biyolojik yönteme sahip bir tesistir. Tesis, 21.900 m³  /gün kapasiteli olup, 2015 yılında 5.801.340 m³  atıksu artıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra 1380 metre uzunluğunda bir deniz deşarj yapısı ile 20 metre derinlikten Ege  Denizi’ ne deşarj edilmektedir.Tesiste ince ızgaralar, havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, Boifosfor havuzları, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, debi dağıtım ve toplama yapısı ve geri devir terfi merkezi, çamur susuzlaştırma üniteleri ile blower binası, trafo binası ve atölye bulunuyor.

MENEMEN ATIKSU ARITMA TESİSİ
Menemen Atıksu Arıtma Tesisi  2010  işletmeye alındı. Menemen ilçe merkezi ile Asarlık, Koyundere  yerleşimlerinin atıksularını arıtıyor.  21.600 m³ /gün kapasiteli olan tesiste  2015  yılında 3.661.204 m³  atıksu arıtıldı. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Eski Gediz yatağına deşarj ediliyor.  Arıtma tesisi azot ve fosfor arıtımını içeren uzun havalandırmalı ileri biyolojik aktif çamur sistemine sahiptir.

 

Tesiste giriş yapısı, kaba ızgara, ince ızgara, havalandırmalı kum tutucu, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, fazla çamur havuzu, çamur susuzlaştırma ünitesi ve UV dezenfeksiyon ünitesi ile jeneratör, blower, trafo ve atölye binaları bulunmaktadır.

HAVZA ATIKSU ARITMA TESİSİ
2004 yılında Tahtalı barajını korumak amacıyla devreye alınan bu tesiste, Menderes ilçesi ve Tahtalı havzasında yer alan köy yerleşimlerinin atık suları arıtılıyor. Tesisin atıksu arıtma kapasitesi 21.600 m³  /gün olup, tesiste 2015  yılında 4.512.353 m³  atıksu arıtıldı. Tesisin arıtılmış atıksuları UV dezenfeksiyonu sonrası, DSİ drenaj kanalı ile Küçük Menderes Nehri’ne deşarj ediliyor.  Tesiste kaba ızgara, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu havuzları, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ünitesi ve dağıtım yapısı, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, blower ve UV dezenfeksiyon ünitesi ile jeneratör binaları bulunmaktadır.

Havza Solar Çamur Kurutma Ünitesi
Atıksu arıtma tesislerinin en önemli atığı olan arıtma çamurlarının solar çamur kurutma yöntemi ile kurutularak çamur nakliye maliyetinin düşürülmesi, çamur depolama miktarının azaltılması ve çamurların hammadde olarak kullanılması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, 2014 yılında Havza Atıksu Arıtma Tesisi’nde 2000 ton/yıl kapasiteli Solar Çamur Kurutma Ünitesi kurulmuştur.
ALİAĞA ATIKSU ARITMA TESİSİ
2010  işletmeye alınan Aliağa Atıksu Arıtma Tesisi, ileri biyolojik yöntemle çalışmakta ve Aliağa ilçe merkezinin atık sularını arıtmaktadır. Tesis, 21.600 m³  /gün kapasiteli olup, Tesiste 2015 yılında 5.914.250 m³  atıksu arıtıldı. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV dezenfeksiyon sonrası, Güzelhisar  Çayı’na deşarj edilmektedir.Tesiste giriş, ızgara yapısı, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesi, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, UV ile dezenfeksiyon ünitesi, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, çamur bekletme tankı, çamur susuzlaştırma ünitesi ile blower, trafo, jeneratör ve atölye binaları bulunmaktadır.

TORBALI ATIKSU ARITMA TESİSİ
2010 yılında işletmeye alınan Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı ilçe merkezi, Subaşı, Çaybaşı, Pamukyazı, Yeniköy, Özbey, Arslanlar, Şehitler ve merkeze yakın yerleşim alanlarının atık sularını arıtmaktadır. Tesis kapasitesi 21.600 m³  /gün debi ve 100.000 eşdeğer nüfusa göre projelendirildi. Tesiste 2015  yılında 6.316.692 m³  atıksu arıtıldı. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Fetrek deresine deşarj edilmektedir.Tesiste giriş yapısı, kaba ve ince ızgaralar, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, dağıtım yapısı, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, çamur geri devir haznesi, fazla çamur havuzu ve çamur susuzlaştırma üniteleri, scada ve otomasyon binası, trafo binası, atölye binası, blower binası ve UV dezenfeksiyon ünitesi bulunmaktadır.

URLA ATIKSU ARITMA TESİSİ
2009 yılında işletmeye alınan tesiste Urla Merkez, İskele, Çeşmealtı, Kalabak ve Zeytinalanı bölgelerinin atık sularını arıtılıyor. Arıtma kapasitesi 21.600 m³  /gün olan tesiste 2015 yılında 6.089.334 m³  atıksu arıtıldı. Arıtma tesisinde atıksular, ileri biyolojik yöntemlerle arıtıldıktan sonra, 1770 m uzunluğundaki deniz deşarj hattı ve 20 metre derinlikte bulunan difüzör sistemiyle denize deşarj edilmektedir.
 


Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, blower binası ve jeneratör binası bulunmaktadır. 

ÖDEMİŞ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir  Yasası ile devir alınan Ödemiş Atıksu Arıtma Tesisinde ileri biyolojik proses uygulanmıştır. Ödemiş  ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, Ödemiş ilçe merkezinin atık sularını arıtmaktadır.  Tesis, 15.765 m³  /gün kapasiteli olup,  tesiste 2015 yılında 5.271.859 m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra Gali Çayı’na deşarj edilmektedir.


Tesiste giriş, ızgara yapısı, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesi, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları,  geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu,  çamur susuzlaştırma ünitesi ile blower, trafo, jeneratör ve atölye binaları bulunmaktadır.

ÇANDARLI ATIKSU ARITMA TESİSİ
Çandarlı beldesinde oluşan atıksular, 2014 yılında Büyükşehir  Yasası ile devir alınan Çandarlı  Atıksu Arıtma Tesisinde ileri biyolojik yöntemlerle arıtılmaktadır. Tesisin atıksu arıtma kapasitesi 15.204 m³  /gün olup, tesiste 2015 yılında 1.005.439 m³  atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksular  Havuçlu Deresi’ne deşarj edilmektedir.Tesiste dağıtım yapısı, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, blower  binası, son çökeltim havuzu, çamur susuzlaştırma ünitesi, UV ünitesi, trafo, jeneratör bulunmaktadır.

BERGAMA ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Bergama  Atıksu Arıtma Tesisin kapasitesi 14.304 m³  /gün olup, tesiste 2014 yılında 1.825.000m³  atıksu arıtıldı. Tesisinde ileri biyolojik yöntemlerle arıtılan atıksular, arıtıldıktan sonra Bakırçay Nehri’ne deşarj edilmektedir.
Tesiste giriş yapısı, giriş terfi ünitesi, debimetre yapısı, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, blower  binası, son çökeltim havuzu, çamur geri devir pompa istasyonu, çamur susuzlaştırma ünitesi, trafo ve jeneratör bulunmaktadır.

KEMALPAŞA ATIKSU ARITMA TESİSİ
2010 yılında işletmeye açılan Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi'nde  Kemalpaşa ilçe merkezi, Sütçüler, Armutlu, Yukarı ve Aşağı Kızılca, Örnekköy ve Çınarköy mahallelerinin atıksuları arıtılmaktadır. Tesisin kapasitesi 12.960 m³ /gün olup, tesiste 2015  yılında 3.045.206 m³  atıksu arıtıldı. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV dezenfeksiyon sonrası Nif Çayına deşarj edilmektedir.Tesiste giriş  yapısı, ızgara yapısı, giriş terfi ünitesi ve debimetre yapısı, havalandırmalı kum tutucu havuzu, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, UV dezenfeksiyon ünitesi, çamur geri devir pompa istasyonu, çamur susuzlaştırma ünitesi ile blower, trafo, jeneratör ve atölye binaları bulunmaktadır.

SEFERİHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ
Sığacık Bölgesi Sazlıgöl Mevkii' nde 2010 tarihinde işletmeye açılan Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi, Seferihisar ilçe merkezi, Sığacık ve Akarca mahallelerinin atık sularını arıtıyor. Kapasitesi 10.800 m³  /gün olan tesiste, 2015 yılında 3.091.702 m³  atıksu arıtıldı. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atık sular, UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Kocaçay deresine deşarj ediliyor.Tesiste giriş ve ızgara yapısı, terfi merkezi, havalandırmalı kum tutucular, fosfor giderim havuzları, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, çamur geri devir pompa istasyonu, UV dezenfeksiyon ünitesi, çamur bekletme tankı, çamur susuzlaştırma ünitesi ile blower binası, trafo binası ve atölye binası bulunmaktadır.

SELÇUK DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
Selçuk Belediyesi'nce yapımı gerçekleştirilen tesis, 2008 yılında İZSU Genel Müdürlüğü’ne devredildi.  Stabilizasyon havuzu olarak adlandırılan bir doğal arıtma prosesine sahip, 10 bin 200 m³  /gün kapasiteli tesiste 2015 yılında 2.354.186 m³  atıksu arıtıldı.


FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ
Foça Belediyesi tarafından İZSU’ya 2008 yılında devredilen tesiste, Foça’dan gelen atıksular arıtıyor.  Kapasitesi  9.763 m³   /gün’dür. Tesiste 2015 yılında 1.951.457 m³  atıksu arıtıldı. Foça atıksu arıtma tesisinde ileri biyolojik yöntemlerle arıtılan atıksular UV dezenfeksiyonu sonrası, 3.922 m.uzunluğunda bir derin deniz deşarjı hattı ile deniz altında 59 m. derinliğe deşarj ediliyor.


Tesiste, kaba ızgara, ince ızgara, havalandırmalı kum tutucu, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur yoğunlaştırma tankı, çamur susuzlaştırma ünitesi ve dezenfeksiyon üniteleri  ile blower, trafo, jenaratör ve atölye binaları bulunmaktadır.

AYRANCILAR ATIKSU ARITMA TESİSİ
Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi,2010 yılında Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde, Kuşçuburun mevkii yakınlarında inşa edilmiştir. Ayrancılar, Yazıbaşı, Kuşçuburun mevkii ve yakın yerleşim alanlarının atıksularını arıtmaktadır. Tesisin kapasitesi 6.912m³  /gün olup,  tesiste 2015  yılında 2.908.876 m³  atıksu arıtıldı. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılan atıksular, arıtıldıktan sonra Arapkahve Deresi’ne  deşarj edilmektedir.Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, blower binası ve UV dezenfeksiyon ünitesi bulunmaktadır.

BAYINDIR ATIKSU ARITMA TESİSİ
2009 yılında devreye alınan tesis Bayındır Atıksu Arıtma Tesisi, Bayındır İlçe merkezi, Canlı, Yakapınar, Çıplak, Elifli, Fırınlı ve yakın yerleşim alanlarının atık sularını arıtmaktadır. 6.912 m³/gün kapasiteli olan tesis ileri biyolojik yöntemle arıtma yapmaktadır. Tesiste 2015 yılında 1.790.790 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Küçük Menderes Nehri’ ne deşarj edilmektedir.


Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar, havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, blower binası ve UV dezenfeksiyon ünitesi bulunmaktadır.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden bir protokolle devir alınan tesis, proje revizyonu yapılarak 2008 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin kapasitesi 2.250 m³  /gün olup aktif çamur prosesine sahiptir. Tesiste, 2015 yılında 281.148 m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra Tatar Deresi’ne deşarj edilmektedir.

GÜMÜLDÜR ATIKSU ARITMA TESİSİ
Gümüldür Belediyesi tarafından yapılan tesis 2008 yılında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından devralınmıştır. 1800 m³  /gün kapasiteli tesis kapasite sınırlarında işletilmekte olup, aktif çamur prosesine sahiptir. Tesiste 2015 yılında 605.689 m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra Tahtalı Deresi’ne deşarj edilmektedir.

Tesiste, terfi merkezi, tambur elek ızgara, dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çamur havuzu, temiz su havuzu, filtrepres ve klorlama ünitesi ile blower ve kompanzasyon binası bulunmaktadır.

KEMALPAŞA HALİLBEYLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında devir alınan Halilbeyli  Atıksu Arıtma Tesisi 1.000 m³ /gün kapasiteli. Tesiste 2015 yılında 125.199 m³ atıksu arıtıldı. Aktif çamur prosesi uygulanan tesiste Halilbeyli yerleşiminin atıksuları arıtılıyor. Atıksular arıtıldıktan sonra Zeamet Deresi’ne deşarj edilmektedir.


2011 yılında da Halilbeyli Çözünmüş Hava Flotasyonu Ünitesi yapılmıştır. Tesiste mikroelek, dengeleme havuzu, DAF ünitesi, anoksik havuz, havalandırma  havuzu, son çökeltim  havuzu, dezenfeksiyon havuzu, çamur havuzu, blower binası ve idari bina bulunmaktadır. 

FOÇA BAĞARASI ATIKSU ARITMA TESİSİ
Bağarası Atıksu Arıtma Tesisi 2008 yılında devir alındı.. Klasik aktif çamur prosesine sahip olan tesis 2.100 m³  /gün kapasitelidir. Tesiste 2015 yılında 205.645 m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra Arpa Deresi’ ne deşarj edilmektedir.

FOÇA KOZBEYLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen Kozbeyli Köyü Atıksu Arıtma Tesisi İZSU tarafından 2007 yılında devreye alınmıştır. Aktif çamur prosesine sahip tesis 500 m³  /gün kapasiteli.  Tesiste 2015 yılında 176.300 m³ atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra Mezarlık deresi’ ne deşarj edilmektedir.

                                      
ALİAĞA HACIÖMERLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen Hacıömerli Köyü Atıksu Arıtma Tesisi 2008 yılında İZSU Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Biodisk prosesine sahip olan tesis 250 m³  /gün kapasitelidir. Tesiste 2015 yılında 91.250 m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra denize deşarj edilmektedir.

SEFERİHİSAR GÖDENCE ATIK SU ARITMA TESİSİ  

2002 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan tesis 2010 yılında İZSU Genel Müdürlüğü'nce devir alındı. 250 m³ /gün kapasiteli, ardışık kesikli aktif çamur prosesine sahip...

BUCA KAYNAKLAR ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Kaynaklar Atıksu Arıtma Tesisinde aktif çamur prosesi uygulanmıştır. Tesisin kapasitesi 2.450 m³  /gün olup, tesiste 2015 yılında 180.500 m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra Gökdere Deresi’ne deşarj edilmektedir.KİRAZ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir  Yasası ile devir alınan Kiraz Atıksu Arıtma Tesisinde ardışık kesikli aktif çamur prosesi uygulanmaktadır.  Tesisin kapasitesi 2.000 m³ /gün olup, tesiste 2015 yılında 744.000m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra Menderes Çayı’na deşarj edilmektedir.
Tesiste, giriş yapısı, ızgara kanalı, dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, çamur yoğunlaştırma havuzu,  filtrepres, kumanda odası, blower odası bulunmaktadır.

BAYINDIR ZEYTİNOVA ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Zeytinova  Atıksu Arıtma Tesisi'nde aktif çamur prosesi uygulanıyor olup, tesis 500 m³  /gün kapasitesine sahiptir. Tesiste 2015 yılında 110.080 m³  atıksu arıtıldı. Atıksular arıtıldıktan sonra Falaka Deresi’ne deşarj edilmektedir.


 

DİKİLİ BADEMLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Bademli Atıksu Arıtma Tesisi’nde aktif çamur prosesi uygulanıyor olup, tesis 450 m³/gün kapasitesine sahiptir. Tesiste 2015 yılında 162.900 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra dere yatağına deşarj edilmektedir.

KİRAZ YENİŞEHİR KÖYÜ DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Yenişehir Köyü Doğal Atıksu Arıtma Tesisi’nde doğal filtreli arıtma prosesi uygulanmaktadır. Tesis 350 m³/gün kapasitesine sahip olup 2015 yılında 93.000 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra tesis içindeki kavaklıklara verilmektedir.

KARABURUN BODRUM ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Bodrum Atıksu Arıtma Tesisi’nde paket aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 300 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 109.500 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Karabağları Mevkii’ne (askeri alana) deşarj edilmektedir.

KARABURUN KUYUCAK ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Bodrum Atıksu Arıtma Tesisi’nde paket aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 300 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 109.500 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Kuyucak Mevkii Kuyucak Deresi’ne deşarj edilmektedir.

KARABURUN EĞLENHOCA KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Eğlenhoca Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 300 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında tesiste 84.000 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Pınar Deresi’ne deşarj edilmektedir.

KARABURUN KÖSEDERE KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Kösedere Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 300 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında tesiste 84.000 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Pınar Deresi’ne deşarj edilmektedir.

SELÇUK GÖKÇEALAN KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Gökçealan Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 300 m³/gün kapasitesine sahip olup, 2015 yılında tesiste 133.810 m ³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Eğrek Deresi’ne deşarj edilmektedir.

TİRE KIRTEPE KÖYÜ DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Kırtepe Köyü Doğal Atıksu Arıtma Tesisi’nde doğal filtreli arıtma prosesi uygulanmaktadır. Tesis 250 m³ /gün kapasitesine sahip olup, 2015 yılında tesiste 56.400m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra köy merasına verilmektedir.

SELÇUK ÇAMLIK KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Çamlık Köyü Atıksu Arıtma Tesisinde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 225 m³/gün kapasitesine sahip olup, 2015 yılında tesiste 123.690 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Akkavaklar Deresi’ ne deşarj edilmektedir.

TORBALI ÇAKIRBEYLİ DOĞAL ATIK SU ARITMA TESİSİ
200 m³/gün kapasiteli doğal filtreli arıtma prosesine sahip tesiste 2015 yılında 84.764 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Kaklık Çayı’na deşarj edilmektedir.

TORBALI KORUCUK DOĞAL ATIK SU ARITMA TESİSİ
Doğal filtreli arıtma prosesine sahip Korucuk Köyü Atıksu Arıtma Tesisi 200 m³/gün kapasitelidir. Tesiste 2015 yılında 91.666 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Sadık Deresi’ne deşarj edilmektedir.

BERGAMA AŞAĞIKIRIKLAR KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Aşağıkırıklar Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nde paket aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 200 m³/gün kapasitesine sahip olup, 2015 yılında tesiste yılında 73.000 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra dere yatağına deşarj edilmektedir.

MENEMEN ÇUKURKÖY DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan, doğal filtreli arıtma prosesine sahip Çukurköy Atık su Arıtma Tesisi 200 m³/gün kapasitelidir. Tesiste 2015 yılında 73.800 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Değirmendere Deresi’ne deşarj edilmektedir.

ÇEŞME REİSDERE KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Reisdere Köyü Atıksu Arıtma Tesisi paket aktif çamur prosesi uygulanmıştır. Tesis 150 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 54.000 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Reisdere dere yatağına deşarj edilmektedir.

ÖDEMİŞ HAMAMKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Hamamköy Atıksu Arıtma Tesisi’nde paket aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 150 m³/gün kapasitesine sahip olup, atıksular arıtıldıktan sonra Kemerköprü Mevkii Çayı’na deşarj edilmektedir.

KARABURUN İNECİK KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan İnecik Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 100 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 28.200 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Aşağı Pınar Deresi’ne deşarj edilmektedir.

KARABURUN SARPINCIK KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Sarpıncık Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 100 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 28.200 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Gevur Pınarı Deresi’ne deşarj edilmektedir.

KARABURUN SAİP KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Saip Köyü Atıksu Arıtma Tesisinde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 100 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 28.200 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Suludere Saip Altı Mevkii’ne deşarj edilmektedir.

KARABURUN AMBARSEKİ KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Ambarseki Köyü Atıksu Arıtma Tesisinde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 100 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 28.200 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Kocabağ Deresi’ne deşarj edilmektedir.

KARABURUN HASSEKİ KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Hasseki Köyü Atıksu Arıtma Tesisinde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 100 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 28.200 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Kavaklı Deresi’ne deşarj edilmektedir.

KARABURUN YAYLAKÖY KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Yaylaköy Köyü Atıksu Arıtma Tesisinde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 100 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 28.200 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra dere yatağına deşarj edilmektedir.

ÖDEMİŞ İLKKURŞUN KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Hamamköy Atıksu Arıtma Tesisinde paket aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 100 m³/gün kapasitesine sahip olup, tesiste 2015 yılında 27.000 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Aktaş Çayı’na deşarj edilmektedir.

ÖDEMİŞ KIZILCAAVLU KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Kızılcaavlu Köyü Atıksu Arıtma Tesisi’nde paket aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. Tesis 100 m³/gün kapasitesine sahip olup, atıksular arıtıldıktan sonra çay kenarına deşarj edilmektedir.

BERGAMA KARAVELİLER KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Karaveliler Köyü Atıksu Arıtma Tesisi, bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 2015 yılında devreye alınmıştır. 300 m³/gün kapasiteli, aktif çamur prosesine sahip tesiste 2015 yılında 82.800 m3 atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra dere yatağına deşarj edilmektedir.

BERGAMA DAĞISTAN KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Dağıstan Köyü Atıksu Arıtma Tesisi, bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 2015 yılında devreye alınmıştır. 100 m³/gün kapasiteli, aktif çamur prosesine sahip tesiste 2015 yılında 52.000 m3 atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra dere yatağına deşarj edilmektedir.

BERGAMA TERZİHALİLLER KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Terzihaliller Köyü Atıksu Arıtma Tesisi, bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 2015 yılında devreye alınmıştır. 100 m³/gün kapasiteli, aktif çamur prosesine sahip tesiste 2015 yılında 39.343 m3 atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra dere yatağına deşarj edilmektedir.

SALİHLER KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Salihler Köyü Atıksu Arıtma Tesisi, bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 2015 yılının son aylarında devreye alınmıştır. 1.000 m³/gün kapasiteli, aktif çamur prosesine sahip tesiste 2015 yılında 73.000 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra D13 Deresi’ne deşarj edilmektedir.

ŞİRİNCE ATIKSU ARITMA TESİSİ
2014 yılında Büyükşehir Yasası ile devir alınan Şirince Köyü Atıksu Arıtma Tesisi bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 2015 yılının son aylarında devreye alınmıştır. 200 m³/gün kapasiteli, aktif çamur prosesine sahip tesiste 2015 yılında 20.600 m³ atıksu arıtılmıştır. Atıksular arıtıldıktan sonra Karıncalı Yokuş Deresi’ne deşarj edilmektedir.

TELEFERİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
Teleferik Atıksu Arıtma Tesisinde paket aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. 2015 yılının sonlarında işletmeye alınan tesis 120 m³/gün kapasiteye sahip olup, tesiste 2015 yılında 4.500 m³ atıksu arıtılmıştır.