Tahtalı Barajı Koruma Alanı Ağaçlandırılması

Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırma Çalışmaları

İzsu Genel Müdürlüğü Tahtalı Barajı mutlak koruma alanında kamulaştırma ve ağaçlandırma çalışmalarını;

"İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği'nin 4.B.2 maddesi;  “Mutlak koruma alanı İZSU Genel Müdürlüğünce bir program dahilinde kamulaştırılır ve bu alandaki tüm yapı ve tesisler kaldırılır. Kamulaştırılmaya bağlı olarak arazinin yapısına göre mutlak koruma alanının tamamı yada gerekli görülen yerler çitle çevrilir.”, ve 4.B.3 maddesi “Bu alanlar ağaçlandırılır ve özel kişi veya kuruluşlara ticari amaçlı olmaması koşulu ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.” hükümleri gereği" yürütüyor.


Mutlak koruma alanlarının 700 ha’lık kısmı özel mülkiyete, 800 ha’lık kısmı ise kamuya ait. Havzanın  baraj gövdesinden su alma yapısına kadar olan kısmı kamuya ait ve orman vasfı taşıyan orman alanları. Özel mülkiyet kapsamına giren alanların kamulaştırma çalışmalarının ardından tarım alanlarındaki  yapılar kaldırılarak bu alanların orman alanına dönüştürülmesi için 2001 yılında başlayan ağaçlandırma çalışmaları halen devam ediyor.

 

Mutlak koruma alanı, orman alanları, ağaçlandırılan, ağaçlandırılacak alanlar  


Tahtalı Barajı Mutlak Koruma alanı 2001 yılında başlayan ağaçlandırma çalışmalarında;
2013-2014 yılı dikim döneminde 100 hektarlık bir alanda 150 bin  fidan dikildi. Ağaçlandırılan alan  640 hektara ulaştı ve bu alana 890 bin fidan dikildi.

2014-2015 döneminde;  ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında henüz orman niteliği kazanmayan  385 hektarda tamamlama dikimi olarak 90 bin adet fidan daha dikiliyor ve bu alanda bakım çalışmaları da bir yandan sürüyor.

Ağaçlandırılması planlanan 700 hektarlık alanda özel mülkiyet kapsamında kalan  60 hektarılık alanda ise kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağaçlandırma çalışmaları devam edecek.

 

Kamulaştırılan alanların tümünün  2014-2015 yılı dikim döneminde ağaçlandırılması hedefleniyor. Alana  fıstık çamı, kızıl çam, kıbrıs akasyası, yalancı akasya, demir ağacı, mantar meşesi, palamut meşesi, sakız ağacı, tesbih ağacı, aylantus, kara servi, mavi servi türünde fidanlar dikildi.