İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi 

Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su verecek olan Gördes barajı Ocak 1998 tarihinde DSİ’ce ihale edilmiş olup Ocak 2009’ da inşaatı tamamlanmıştır. Gördes barajı akarsu tabanından 82,9 m, temelden 94,9 m yükseklikte, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu bir barajdır. Barajdan yılda 129,6 milyon m3 su çekilebilecektir. Bu suyun 58,9 milyon m3’ü İzmir’e içme suyu olarak verilecek, 71,1 milyon m3’ü de Selendi ve Gölmarmara ovalarında sulama suyu olarak kullanılacaktır.


Gördes barajı Tahtalı barajından sonra İzmir’e içme suyu sağlayacak en büyük yüzeysel su kaynağıdır. Manisa ilinde yer alan Gördes barajında 17 Ocak 2009 tarihi itibarıyla su tutulmaya başlanmıştır. Barajdan İzmir’e su getirecek boru hattının ilk 35,5 km ‘lik bölümünün inşaatına 2009 yılı içinde DSİ’ce başlanmış, Eylül 2010 tarihi itibarıyla boru hattının bu bölümü tamamlanmıştır.

 

 
Devlet Su İşleri’nce inşaatı yapılan Gördes içme suyu ve sulama boru hatları

Boru hattının kalan 79 km uzunluğundaki bölümü ile Kemalpaşa ilçesi Çambel köyünde 99 m yükseğe su basacak olan bir pompa istasyonu önümüzdeki yıllar içinde DSİ’ce ihale edilerek inşa edilecektir. Ayrıca Bornova ilçesi Belkahve mevkiinde 365.000 m3/gün kapasiteli Kavaklıdere içmesuyu arıtma tesisi de İZSU tarafından ihale edilerek yapılacaktır. Boru hattı, Çambel pompa istasyonu ve Kavaklıdere içmesuyu arıtma tesisi proje çalışmaları devam etmektedir.

Tüm bu tesislerin yapımının uzun bir süre alacak olması nedeniyle, Gördes barajında toplanan suyun bir an önce kullanıma sunulabilmesi için İZSU Gördes barajından İzmir’e gelecek olan boru hattının Sarıkız kaynaklarına yaklaştığı kesimde 1620 m uzunluğunda bir bağlantı boru hattı ve 135 000 m3 /gün kapasitede bir içme suyu arıtma tesisi inşa edilmesini öngörmüştür.  1620 m uzunluğunda ve 1,2 m çapındaki bağlantı boru hattı İZSU’ca ihale edilerek inşaatı Eylül 2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Aynı ihale kapsamında bulunan Sarıkız içme suyu arıtma tesisinin inşaatı ise 2011 yılı mart ayında tamamlanacaktır. Bu tarihe kadar Gördes barajından alınacak olan su Göksu kaynakları yakınında Çullutepe mevkiinde inşa edilmiş ve 2009 yılı başında işletmeye açılmış olan Çullu İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılarak mevcut boru hattı üzerinden İzmir kentine verilecektir.

  

İZSU’ca inşa edilen Gördes içme suyu bağlantı boru hattı ve Sarıkız içme suyu arıtma

Sarıkız İçmesuyu Arıtma tesisi
Sarıkız içme suyu arıtma tesisi inşaatına Mayıs 2010’da başlanmış olup inşaatın Mart 2011 tarihinde tamamlanması öngörülmüştür. Arıtma tesisi, Gördes barajından alınacak olan içme suyunun Sarıkız ve Göksu kuyularını İzmir’e bağlayan mevcut boru hattı üzerinden İzmir’e iletilebilmesi için gerekli olan arıtma işlemini yapacaktır.

Tesisin kapasitesi 135.000 m3/gün’dür. Tesise içme suyu Gördes barajından 35,5 km uzunluğunda, 2 m çapındaki ana çelik boru hattı ve bu borudan ayrılan 1620 m uzunluğunda 1,2 m çapındaki bağlantı çelik boru hattı ile gelir. Tesiste içme suyu standartlarına uygun olarak arıtılacak olan su 985 m uzunluğunda ve 1,2 m çapındaki bir çelik boru ile tesis alanında mevcut olan 5000 m3’lük su deposuna verilecektir. Arıtılmış su buradan mevcut kuzey kaynakları ana boru hattı aracılığıyla Çiğli’deki Cumhuriyet deposuna kadar gidecek ve buradan kent içi dağıtım şebekesine verilecektir.

Sarıkız içme suyu arıtma tesisinde aşağıdaki üniteler bulunacaktır;
Giriş, havalandırma, ön klorlama, hızlı ve yavaş karıştırıcı, durultucu, hızlı kum filtreler, klor temas tankı, çamur yoğunlaştırcı, kimya laboratuarı, klor binası, idare ve işletme binası, trafo, jeneratör, bekçi binası, kantar ve tesis giriş kapısı, fosseptik, ısı merkezi, atölye üniteleri bulunacaktır. Ayrıca ileride ön ozon temas tankı ve ozon jeneratör binasının da yapılması düşünülmektedir.

 

Sarıkız içme suyu arıtma tesisi planı

Sarıkız içmesuyu arıtma tesisinde bulunan üniteler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
1 Giriş Debi ölçer
2 Havalandırma
3 Ön Ozon Temas Tankı (Gelecekte yapılacak)
4 Hızlı-Yavaş Karıştırma, Durultucu
5 Hızlı Kum Filtre
6 Klor Temas Tankı
7 Çamur Yoğunlaştırıcı
8 Çamur Susuzlaştırma Binası
9 Kimya Laboratuvarı
10 Klor Binası
11 İdare Binası
12 Isı Merkezi
13 Trafo ve Jeneratör Binası
14 Bekçi Binası
15 Fosseptik
16 Ozon Jeneratör Binası (Gelecekte Yapılacak)
17 Atölye Binası
18 Çıkış Debi ölçer
19 Nötralizasyon Tankı