Keşif,Proje ve Katılım Payı

Keşif Ücreti

Abonenin ilk su ve kanal bağlantısı için ruhsat talebi halinde İdaremizce yapılan keşife ait Keşif ücreti olarak KDV hariç 117,78 TL/Saat alınır.

Kanal Bağlantı ve Atıksu Projeleri İnceleme Ücreti

Kanal Bağlantı belgesi için Kanal bağlantı ve Atıksu Projeleri inceleme ücreti olarak KDV Hariç

1- Konutlarda      :(Daire sayısı / 2) * 153,07 TL

2- İşyerlerinde     :(Toplam İnşaat alanı / 100) * 153,07 TL

3- Otel ve Motellerde :(Oda sayısı / 5) * 153,07 TL

şeklinde hesaplanan bedel alınır.

Proje Onay Ücreti :

Özel ve Tüzel kişilerce yaptırılacak olan ve kendilerince hazırlanan pis su kanalları ve içme suyu hatlarının Proje onay ücreti olarak KDV Hariç 554,66 TL / km.  alınır.

Su ve Kanalizasyon Katılım Payı Ücreti :

3194 sayılı imar kanununun 23. maddesine göre inkişaf sahalarında yapılacak yapılardan alınacak Su ve Kanal Katılım Payı KDV Hariç

1 mt Kanalizasyon katılım payı :273,15 TL

1 mt Su Katılım Payı :129,20 TL  olarak alınır.

Yeni Su Aboneliği Ücretleri:

 Yeni su aboneliği başvurularında alınacak branşman tesis ücretleri KDV hariç olmak üzere aşağıda verilmiştir.
 A- TEK ŞUBE YOLU TESİS ÜCRETLERİ (KDV hariç TL)
 
Branşman Ana
Kolon Çapı
mm ve inç
Şebeke Bina Arası Mesafe (m)
0-10 m
11-20 m
21-30 m

30 m üzeri her

metre farkı
Φ25 ( ¾ “)
210
236
264
21
Φ32 ( 1”)
223
254
286
22,3
Φ40 (1 ¼”)
240
278
317
24
Φ50 (1 ½”)
261
310
360
26,1
Φ63 (2”)
300
365
433
30
 

NOT: Birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda bağlantı maliyeti bağımsız bölüm adedine bölünecektir.

 

B- ( İSTAVROZ ) BAĞIMSIZ BÖLÜM BAĞLANTI ÜCRETLERİ ( KDV hariç TL)

 

Sayaç Çapı

İstavroz Bedeli

AY 3

50

AY 7-10

60

AY 20

70

AY 30

80
 
Su Sayacı Tamir ve Ayar Ücretleri :
 

Anma debisi 10 m3/saat’ e kadar olan su sayacı tamir ve ayar ücreti (KDV hariç TL)

 
Çap (mm)
20
25

Tamir ve ayar ücreti (TL)

32,25
32,68
 
 

Anma debisi 10 m3/saat’ ten büyük  olan su sayacı tamir ve ayar ücreti (KDV hariç TL)

 
Çap (mm)
40
50
65,80,100
150
200

Tamir ve ayar ücreti (TL)

45,81
45,81
57,53
59,83
60,49
 
NOTLAR :
 
A) Fiyatlandırmalarda KDV hariçtir.
 

B) Aboneler tarafından vaki şikayetler (STM) üzerine yapılacak muayenelerde, sayacın “DOĞRU”  çalıştığı  tespit olunursa, sayacın sökülme takılma masrafı olarak aboneden 17,90 TL alınır.

 

C)     Φ 65,80,100 mm’ sayaçların pervane değişirse 109,00 TL,

    Φ 150 mm’ sayaçların pervane değişirse 118,00 TL,

    Φ 200 mm’ sayaçların pervane değişirse 118,00 TL,

    Φ 65,80,100 mm’ sayaçların yazıcı değişirse 56,50 TL,

    Φ 150 mm’ ve üzeri sayaçların yazıcı değişirse 71,50 TL,

    Φ 40 mm sayaçlarda komple mekanizma değişirse 41,10 TL,

    Φ 50 mm sayaçlarda komple mekanizma değişirse 54,10 TL ücret alınır.