Atıksu Arıtma Tesisleri

İZSU Genel Müdürlüğü’ne ait halen işletmede olan toplam 19 atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu 19 tesisin toplam kurulu kapasitesi 765.647 m3 /gün olup, 2009 yılında toplam olarak arıtılan atıksu miktarı 257 milyon m3’e ulaşmıştır. Tesislerin 9 adedi İleri Biyolojik Arıtma, 5 adedi Klasik Aktif Çamur, 4 adedi Doğal Arıtma ve 1 adedi de Biyodisk prosesine sahiptir.

 

No

Tesis Adı

İlçe Adı

Kapasitesi

m3/gün

İZSU’ ca İşletmeye

Alınma Yılı

Arıtma

Yöntemi

1

Çiğli

Çiğli

605.000

2000

İleri Biyolojik

2

Güneybatı

Narlıdere

21.600

2001

İleri Biyolojik

3

Havza

Menderes

21.600

2004

İleri Biyolojik

4

Bağarası

Foça

2.100

2007

Aktif Çamur

5

Halilbeyli

Kemalpaşa

1.300

2007

Aktif Çamur

6

Kozbeyli

Foça

500

2007

Aktif Çamur

7

Aliağa

Aliağa

9.500

2008

Doğal Arıtma

8

Balıklıova

Urla

1.000

2008

Doğal Arıtma

9

Foça

Foça

9.763

2008

İleri Biyolojik

10

Gümüldür

Menderes

960

2008

Aktif Çamur

11

Hacıömerli

Aliağa

250

2008

Biyodisk

12

İYTE

Urla

2.250

2008

Aktif Çamur

13

Selçuk

Selçuk

10.200

2008

Doğal Arıtma

14

Ürkmez

Seferihisar

2.000

2008

Doğal Arıtma

15

Urla

Urla

21.600

2009

İleri Biyolojik

16

Bayındır

Bayındır

6.912

2009

İleri Biyolojik

17

Ayrancılar-Yazıbaşı

Torbalı

6.912

2009

İleri Biyolojik

18

Torbalı

Torbalı

21.600

2010

İleri Biyolojik

19

Menemen

Menemen

21.600

2010

İleri Biyolojik

Toplam

-

-

765.647

-

-

Halen işletmede olan atıksu arıtma tesisleri ile 2009 yılında arıtılan atıksu miktarı 256,7 milyon m3’e ulaşmıştır. 2005 yılından 2009 yılına kadar olan dönemde arıtılan atıksu miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Türkiye’de yılda 500 milyon m3 atıksu ileri biyolojik yöntemle arıtılmaktadır. 3.276.815 kişi ile Türkiye nüfusunun % 4,5’i İzmir Büyükşehir Belediyesi alanında yaşamaktadır. Bu bölgede İZSU tarafından işletilen 9 adet ileri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden son dönemde işletmeye alınan Ayrancılar-Yazıbaşı, Torbalı ve Menemen tesisleri hariç olmak üzere kalan 6 tesis ile tüm Türkiye’de bu yöntemle arıtılan atıksuyun % 50 ’si arıtılmaktadır. İZSU bu oran ile ülkemizdeki Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri içinde birinci durumdadır. 2009 yılında İZSU tarafından arıtılan atıksuyun %96,8’i (248.585.070 m3) ileri biyolojik arıtma, %0,6’sı biyolojik arıtma (1.518.987 m3), %2,6’sı ise doğal arıtma (6.645.450 m3)yöntemiyle arıtılmıştır.

 
İZSU atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atık su miktarları

 

Yıl

Arıtılan Atıksu m3/yıl

2005

230.048.387

2006

264.286.170

2007

233.377.096

2008

230.707.506

2009

256.749.507

Toplam

1.215.168.666


1- ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir Köfezi'nin atıksu kirliliğinden kurtarılması amacı ile Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilmiştir. İzmir Körfezi boyunca inşa edilen ana kuşaklama kanalı ve buna bağlı kollektörler aracılığıyla toplanan atıksu Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli Pompa İstasyonlarından pompalanarak Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmektedir. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi eski Gediz deltası üzerinde Çiğli askeri havaalanı güneyindeki bölgede bulunmakta olup, 300,000 m² lik bir alan üzerine kuruludur. Arıtma Tesisi prosesi, biyolojik olarak fosfor ve azot gideren ve daha kaliteli çıkış suyu elde edilebilen "ileri biyolojik arıtma" yöntemine göre tasarımlanmış olup, ortalama kapasitesi 605,000 m3/gün’dür. Tesis birbirinden bağımsız olarak çalışabilen 3 ayrı arıtma hattından oluşmakta olup, I. hat 25 Ocak 2000, II. hat 26 Eylül 2000, III. hat ise 12 Ağustos 2001 tarihinde devreye alınmıştır. Arıtma tesisi devreye alındığı tarihten itibaren kesintisiz olarak, tam kapasite ile hizmet vermektedir.

Arıtma işlemleri sonucu, tesiste ortalama olarak 600 ton/gün çamur oluşumu gerçekleşmekte olup, bu çamurlar tesis sahasında inşa edilen stok sahalarında depolanmaktadır.

 


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, ızgara, kum tutucu ve parshall savaklarından oluşan ön arıtma yapıları; 12 adet 40 m. çapında ön çökeltme tankları; 6 adet 90 m boyunda herbiri 8.850 m³ hacminde bio - fosfor tankları; 12 adet 155 m boyunda her biri 24.790 m³ hacminde havalandırma tankları; 12 adet 60 m çapında son çökeltme tankları; arıtılmış su deşarj hattı, çamur arıtma sistemi ve servis binalarından oluşmaktadır. Arıtma tesisinden çıkan arıtılmış su 8 m genişliğinde 2 m yüksekliğinde ve 2,5 km uzunluğundaki betonarme açık kanal ile denize deşarj edilmektedir.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi havadan görünüm

Arıtma Tesisini Tasarım Parametreleri

Arıtma tesisinin tasarım debisi kuru havada 7 m³/s günlük pik debi 9 m³/s ve yağışlı hava debisi 12 m³/s' yi 3 saat süre ile alabilecek kapasitededir.

Tesisin ham su ve arıtılmış atık su özellikleri aşağıdaki çizelgelerde verilmektedir.


Hamsu Karakteristikleri

BOI5

400 mg/lt

242 ton/ gün

KOI

600 mg/lt

363 ton/ gün

AKM

500 mg/lt

302 ton/ gün

TN

60 mg/lt

36 ton/ gün

TP

6 mg/ lt

3.6 ton/ gün

Yaz Sıcaklığı

22 ºC

 

Kış Sıcaklığı

15 ºC

 

İletkenlik

1200 mho

 

İstenilen Arıtılmış Su Özellikleri

Parametreler

Proje Değerleri

BOI5

<20 mg/lt

KOI

< 100 mg/lt

AKM

< 30 mg/lt

BOI5

< 20 mg/lt

TN

<12 mg/lt

TP

<2 mg/lt

   

Arıtma Tesisi Üniteleri

Giriş Yapısı

Çiğli Pompa İstasyonu'ndan gelen 2,400 mm çapındaki iki borunun tesise giriş yaptığı bölümdür. Basınçlı hattın sonunda giriş yapısına monte edilmiş olan motorlu kapaklar yardımıyla basınçlı hattın yedekli olarak çalışabilmesi sağlanmıştır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi giriş yapısı

İnce Izgaralar

Giriş yapısından sonra atıksu, 6 adet mekanik temizlemeli ızgaradan geçmektedir. Atıksu içinde bulunan 10 mm.'den büyük parçacıkların ince ızgaralarda tutulması sağlanmaktadır. Atık sudan ayrılan kaba atıklar bir bantlı konveyöre vasıtası ile ızgara presine iletilmektedir. Susuzlaştırılan ızgara atıkları konteynerlerde toplanmaktadır.

Kum Tutucular

Kum tutucular havalandırmalı tip olup, atıksuya yeterli miktarda hava verilerek bu haznede kumun çökelmesi sağlanmaktadır. Birbirine paralel 6 adet havalandırmalı kum tutucu bulunmaktadır. Ayrışan kum hareketli sıyırıcı köprü üzerine monte edilmiş dalgıç pompalar vasıtasıyla çekilerek kum yıkama ve ayrıştırma ünitesine geçmekte ve atık konteynerinde toplanmaktadır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi kum tutucu ünitesi

Parshall Savakları ve Dağıtım Yapısı

Tesiste kum tutuculardan çıkan atıksu debi ölçümü için kullanılan 3 adet paralel Parshall savağından geçmektedir. Debi ölçümüne bağlı olarak Parshall savağı sonrasında bulunan dağıtım yapısında monte edilmiş olan kapaklar otomatik olarak tesisin her hattına giren debinin ayarlanabilmesini sağlamaktadır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi parshall savakları ve dağıtım yapısı

Ön Çökeltme Tankları

Her fazda 4 adet 40,9 m çapında, 3,35 ~ 5,06 m derinliğinde dairesel ön çökeltim havuzu bulunmaktadır. Ön Çökeltme tanklarında ortalama olarak %24 BOI5, %64 AKM, %10 Toplam-N, %8 Toplam-P giderilmektedir. Yazın yüksek verim elde etmek için 4 havuzun birlikte çalıştırılması ön görülmüştür.
Kışın ise havalandırma havuzuna daha fazla organik yük gelmesi ile denitrifikasyonun arttırılması amacıyla her fazda 2 adet ön çökeltim havuzu çalıştırılmaktadır.. Ön çökeltim havuzlarında yüzeyde biriken köpüğün ve dipte biriken çamurun sıyrılması amacıyla yapılan sıyırıcı köprüler bulunmaktadır. Dipten ön çökeltim çamuru pompa istasyonuna hidrolik esaslara göre çekilen her havuz için 1 adet dalgıç pompayla çamur toplama havuzuna basılmaktadır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ön çökeltme havuzu

Bio Fosfor Havuzları

Fiziksel arıtımı tamamlanan atıksu, seri halde çalışan, her bir arıtma hattında iki adet olmak üzere toplam 6 adet olan, biyolojik fosfor giderme havuzuna gelmektedir. Bu havuzlar atıksuyun içerisindeki fosforun biyolojik olarak arıtılmasına yönelik ilk işlem kademesini oluşturmaktadır. Son çökeltim havuzlarından geri devredilen aktif çamur, bio fosfor havuzuna gönderilmektedir. Bio fosfor havuzlarındaki karışım 6 adet dalgıç mikser sağlanmaktadır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi bio fosfor havuzu

Havalandırma Havuzları

Her hatta seri halde çalışan ikişer oksidasyon tankına sahip 4 adet 24790 m³ hacminde havalandırma havuzu bulunmaktadır. Havalandırma havuzlarındaki yatay sirkülasyon, köpülere monte edilmiş her havuzda 6 adet olmak üzere toplam 72 dalgıç mikser ile sağlanmaktadır. Sisteme gerekli olan çözünmüş oksijenin sağlanması amacıyla her hatta 5 (4+1) adet blower bulunmaktadır. Havalandırma ve enerji verimliliğinin üst düzeyde tutulması amacıyla membran tipi ince hava diffüzörleri kullanılmıştır.

Diffüzörlerin %40'ı seri halde çalışan havalandırma havuzlarının birincisine, %60'ı ikincisine yerleştirilerek oksik ve anoksik ortamlar aynı havuz içinde yaratılmış, böylelikle nitfikasyon ve denitrifikasyon olayı gerçekleştirilmiştir. İki tank arasındaki iç geri devirle ikinci tanktaki nitratça zengin çıkış suyu biyofosfor havuzlarından gelen karbon yoğunluğu fazla giriş suyunun bulunduğu birinci kaskatta denitrifiye edilir. İç geri devir için her hatta iki adet dalgıç pervaneli pompa bulunmaktadır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi havalandırma havuzları


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi havalandırma havuzu blowerları

Son Çökeltim Havuzları ve Deşarj Hattı

Havalandırma havuzlarından çıkan atık su dağıtım yapıları vasıtasıyla her hatta 4 adet bulunan 60 metre çapında, 3,40 ~ 5,20 m. derinliğinde, 2,7 saat bekletme süresine sahip dairesel son çökeltim havuzlarına gelmektedir. Çökelen aktif çamur teleskobik vanalar yardımıyla her havuzdan eşit miktarda alınarak geri devir pompa istasyonuna alınmaktadır. Aktif çamur 4 adet geri devir pompasıyla bio fosfor havuzlarına verilmektedir. Fazla çamur ise 2 adet fazla çamur pompasıyla çamur toplama tanklarına gönderilmektedir. Son çökeltim havuzlarından çıkan su 2,5 km. uzunluğunda açık kanalla denize deşarj edilmektedir.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi son çökeltme havuzları


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi deşarj kanalı

Çamur Toplama Tankları

Tesiste 2 adet 27 m çapında 5 m derinliğinde çamur toplama havuzu bulunmaktadır. Ön çökeltim çamuru toplama havuzundaki karışım 4 adet dalgıç mikserle sağlanmaktadır. İkinci çamur toplama tankında ön ve son çökeltme çamurları karıştırılmaktadır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi çamur toplama tankı

Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

Çamurun sudan ayrışmasını sağlamak amacı ile çamura polielektrolit dozlanmaktadır. Polielektrolitin hazırlanması için 4 adet, 4000 L/saat kapasiteli polielektrolit hazırlama ünitesi bulunmaktadır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi polielektrolit hazırlama üniteleri ve santrifüjler

Santrifüj Sistemi

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde oluşan arıtma çamurlarının santrifüjle susuzlaştırılması işi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş, inşaat ve montaj çalışmaları Temmuz 2007 tarihinde tamamlanarak tesisin işletmeye alma çalışmalarına başlanmış ve yeni çamur susuzlaştırma sistemi hizmete girmiştir. Santrifüj sistemi 7 adet dekantörden oluşmaktadır ve her bir dekantör 120 m3/saat susuzlaştırma, 150 m3/saat yoğunlaştırma kapasitesine sahiptir.

Stabilizasyon

Susuzlaştırılan çamur kireç ile stabilize edilmektedir. Tesiste 4 adet 65 tonluk kireç silosu bulunmaktadır. Stabilize edilen çamur, çamur depolama sahalarına gönderilmektedir.

İdari Binalar ve Laboratuar

Tesis İdari Binasında idari ve teknik personelin çalışma mekanları yanında yemekhane, PLC kontrol odası ve arşiv bölümleri yer almaktadır. İdari binalara ek olarak, tesiste mekanik, elektrik ve elektronik, otomasyon gruplarına ait atölye ve çalışma ofislerinin yanı sıra ambar kısımları da yer almaktadır. Ayrıca tesiste, arıtma çamurlarının, ham ve arıtılmış atıksuların günlük analizlerinin yapıldığı laboratuar mevcuttur.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi idari binası

Tesis laboratuarında günlük olarak izlenmesi gereken tüm parametrelerin analizi genel kabul görmüş olan yöntemlerle uluslararası normlarda yapılmaktadır.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi laboratuarı

Otomasyon Sistemi

Proses ünitelerinde mevcut 19 adet PLC panosuna gelen sahadaki tüm bilgiler Ana Kumanda Merkezi'ne aktarılmakta ve buradan kontrol edilip izlenebilmektedir.
Ana Kumanda Merkezi'nde iki adet bilgisayar ile işletme kontrol edilip izlenebilirken aynı zamanda işletmenin tamamını gösteren mimik panelde çalışan, çalışmayan veya arızaya geçen ekipman görülebilmektedir.


Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi otomasyon merkezi

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi özellikleri

DEBİ

 

BİOFOSFOR HAVUZLARI

 

Ortalama kuru hava debisi

7 m³/s  

Adedi

6

Maksimum kuru hava debisi

9 m³/s  

Tank Uzunluğu

90 m  

Maksimum yağışlı hava debisi

12 m³/s  

Tank Genişliği

15,5 m  

ATIKSU KOMPOZİSYONU

 

Bir Tankın Hacmi

8200 m³  

BOI5

400 mg/lt  

Hidrolik Bekletme Süresi

1,1 saat  

KOI

600 mg/lt  

HAVALANDIRMA HAVUZLARI

 

AKM

500 mg/lt  

Adedi

12

Top-N

60 mg/lt  

Tank Uzunluğu

154 m  

Top-P

6 mg/lt  

Tank Genişliği

28 m  

DEŞARJ KRİTERLERİ (24 saat kompozit)

 

Bir Tankın Hacmi

24.790 m³  

BOI5

35 mg/lt  

MLSS

3800 mg/lt  

KOI

90 mg/lt  

Toplam Blower Sayısı

12+3  

AKM

25 mg/lt  

Bir Blower motor gücü

355 kwh  

NH4-N

10 mg/lt  

Toplam Diffüzör Sayısı

21.600 adet  

Top-N

12 mg/lt  

SON ÇÖKELTME 

 

T-P

2 mg/lt  

Adedi

12

IZGARALAR

 

Tankın Çapı

60 m  

Izgara Sayısı

6 (5+1) 

Çalışma Hacmi

9.800 m³  

Izgara Çubuk Aralığı

10 mm  

Hidrolik Bekletme Süresi

 2.7

KUM TUTUCULAR

 

Geri Devir Oranı

76%

Kum Tutucu Sayısı

6

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTELERİ 

 

Her Üniteye verilen hava miktarı

6,3 m³/dak  

Santrifüj Sayısı

5+2

Blower Adedi

2+1

Santrifüj Kapasitesi (Yoğunlaştırma)

150 m3/saat  

ÖN ÇÖKELTME HAVUZLARI

 

Santrifüj Kapasitesi (Susuzlaştırma)

120 m3/saat

Adedi

12 adet  

Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

2+1  

Tank Çapı

40,9 m  

Polielektrolit Hazırlama tankı kapasitesi    

4000 L/saat

Çalışma Hacmi

5200 m³  

   

Hidrolik Bekletme Süresi

2,13 saat  

   

2- FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ

Foça Belediyesi tarafından inşa ettirilerek İZSU’ya devredilen tesis, azot ve fosfor giderimini de gerçekleştiren ileri arıtma prosesine sahiptir. Kapasitesi 9.763 m3 /gün olan tesisin mevcut kuru hava debisi 2.800 m3 /gün mertebesindedir. Foça atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksular 3.410m. uzunluğunda bir derin deniz deşarjı boru hattı ile denizaltında -59 m. derinliğe deşarj edilmektedir. Foça kanalizasyon şebekesinde bulunan 5 adet pompa istasyonu da arıtma tesisi personeli tarafından işletilmektedir.


Foça Atıksu Arıtma Tesisi

3- ALİAĞA ATIKSU ARITMA TESİSİ


4- BAĞARASI ATIKSU ARITMA TESİSİ

İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen tesis 2007 yılında Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir.Aktif çamur prosesinin uygulandığı 2.100 m3 /gün kapasiteli tesiste, mevcut durumda 1.500 m3 /gün civarında atıksu arıtılmaktadır.


Bağarası Atıksu Arıtma Tesisi

5- KOZBEYLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen tesiste aktif çamur prosesi uygulanmış olup 1.800 m3/gün kapasitesine sahiptir. Günümüzde Kozbeyli köyünden 200 m3/gün ve Yeni Foça’dan vidanjörlerle taşınan 250 m3/gün olmak üzere 450 m3/gün atıksu arıtılmaktadır.


Kozbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

6- HACIÖMERLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

İzmir Valiliği tarafından inşa ettirilen tesis 2008 yılında Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir. Tesisin kapasitesi 500 m3/gün olup halen tesise 250 m3/gün atıksu gelmektedir.


Hacıömerli Atıksu Arıtma Tesisi

7- GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TESİSİ


Güneybatı AAT, İzmir Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen 2. atıksu arıtma tesisidir. Tesis, Güzelbahçe kentsel alanı ile Narlıdere Askeri Birlik Alanı’nda yaşayacak 100 bin kişinin atık suyunu arıtacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 2001 yılında işletmeye alınan tesis 21,600 m3/gün kapasitede olup, günümüzde kuru havada ortalama olarak 17,430 m3/gün atıksu arıtmaktadır. Tesiste organik karbon ve azot biyolojik, fosfor ise biyolojik yöntemlerle arıtılmaktadır.

15 bin m² alanı ile ülkemizin benzer proses ve kapasitedeki tesisler içinde en küçük alana yerleştirilmiş tesisi olan Güneybatı AAT, aynı zamanda 8 aylık inşa süresi ile en kısa sürede bitirilmiş tesistir.

Güneybatı AAT, kaba ızgara, terfi merkezi, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, anaerobik tank, havalandırma havuzu, son çökeltim havuzu, deniz deşarj yapısı ve mekanik susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

Güneybatı AAT’de arıtılan atık sular 600 m uzunluğunda bir deniz deşarj hattı ile İzmir körfezinin orta körfez bölümünde 25 m derine deşarj edilmektedir.


Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri

Kaba Izgara ve Terfi Merkezi

Güzelbahçe kentsel yerleşim alanı ve Narlıdere askeri birlik alanında oluşan atıksular, kollektör hatları ile Kaba Izgara ve Terfi Merkezi'ne iletilirler. 5 cm aralıklı kaba ızgaralarda atıksu içerisindeki iri parçacıklar tutularak atıksudan ayrılır. Terfi pompaları ile atıksuya 14,5 m yükseklik kazandırılarak ön arıtma ünitelerine iletimi sağlanmaktadır.
Ünite sayısı    : 2 adet
Izgara aralığı    : 50 mm
Kanal genişliği    : 70 cm

İnce Izgara ve Havalandırmalı Kum Tutucular

1 cm aralıklı ince ızgaralarda atıksu içerisindeki 1 cm’den daha fazla boyuta sahip katı malzemeler tutulmaktadır.
Kaba ve ince ızgarada tutulan katı malzemeler konteynerlerde toplanarak Harmandalı Düzenli Depolama Alanı’na gönderilmektedir.

Havalandırmalı kum tutucuda, atıksuda bulunan ve tesisteki pompa ve diğer mekanik aksama zarar verebilecek kum ve benzeri yüksek yoğunluklu malzeme ile birlikte, borularda tıkanmalara yol açabilecek yağlar tutularak, atıksu biyolojik arıtmaya hazır hale getirilmektedir

İnce Izgara Üniteleri

Ünite sayısı   : 2 adet
Izgara aralığı   : 10 mm
Kanal genişliği   : 70 cm

Havalandırmalı Kum Tutucu Üniteleri

Ünite sayısı   : 2 adet
Kum tutucu uzunluğu   : 20 m
Kum tutucu genişliği   : 2,30 m
Kum tutucu derinliği   : 1,90 m
Hava debisi   : 1.50 m³/saat

Anaerobik Havuz

Bio-fosfor tankı olarak da tanımlanan bu tankta havalandırmasız koşullarda sağlanan 1,5 saatlik bekleme süresi ile atıksu içerisindeki fosfor çözünür hale getirilerek biyolojik arıtma ünitesinde fosfor arıtma verimi arttırılmaktadır.
Ünite sayısı   : 2 adet
Havuz genişliği   : 10 m
Havuz uzunluğu   : 24,6 m
Havuz su derinliği   : 6 m
Toplam havuz hacmi   : 2700 m³
Geri devir oranı   : %100
Bekleme süresi   : 1,5 saat

Havalandırma Havuzu

Atıksu içerisindeki organik maddeler, sağlanan oksijenli ve anoksik ortamlarda mikroorganizmalar tarafından besin olarak tüketilir. Ayrıca nitrifikasyon-denitrifikasyon sürecinde atıksu içerisindeki, azot, gaz halinde atmosfere verilir ve azot giderimi de sağlanmış olur.
Ünite sayısı   : 2 adet
Havuz eni   : 14,45 m
Havuz boyu   : 54,30 m
Su derinliği   : 5,73 m
Toplam havuz hacmi   : 10,042 m³
Geri devir oranı   : %100
Diffüzör sayısı   : 1286 adet

Son Çökeltim Havuzları

Havalandırma havuzlarında oluşan mikroorganizma kütlesi, son çökeltim havuzlarında çökeltilerek sudan ayrılır. Arıtılmış su derin deniz deşarj yapısına alınırken çökelen çamur, çamur geri devir yapısından anaerobik tanka geri devir yaptırılır.

Çamur Susuzlaştırma Sistemi

Ön yoğunlaştırıcı sayısı   : 2 (1+1) adet
Giriş çamuru kuru madde oranı   : % 0,4
Beltpres sayısı   : 2 (1+1) adet
Çıkış çamuru kuru madde oranı   : %25
Çamur keki miktarı   : 18 m³/gün

Deniz Deşarj Yapısı ve Hattı

Son çökeltim havuzlarından gelen arıtılmış atıksu derin deniz deşarj yapısı vasıtası ile 630 mm çaplı HDPE malzemeden yapılmış denizde şarj hattına verilir. Deniz tabanına döşenmiş olan deşarj hattı 600 m uzunluğunda olup arıtılmış atıksuları bir diffüzör yapısı ile 25 m derinlikte denize boşaltmaktadır.

Demir Klorür (FeCl3 )Tankı

Biyolojik yöntemlerle fosfor gideriminin yetersiz kalması durumunda anaerobik tanka FeCl3 çözeltisi dozlanarak atıksu içerisindeki fazla fosfor FePO4 şeklinde çökeltilerek atıksudan uzaklaştırılmaktadır

Blower Binası

Havalandırma havuzundaki mikroorganizmaların gereksinim duyduğu oksijen, blower binasına monte edilmiş 5 adet blower tarafından sağlanmaktadır. Her bir blower 2250 m3/saat hava basma kapasitesindedir.

İşletme Binası

İşletme binasında çalışma odaları dışında kumanda odası ve laboratuar bulunmaktadır. Kumanda odasındaki kumanda panosundan tesisteki tüm mekanik ekipmanların çalışmaları izlenebilmekte ve düzenlenebilmektedir. 40 m2’lik laboratuar gelişmiş analiz enstrümanları ile donatılmış olup BOİ, KOİ, AKM, TKN ve P gibi parametrelerin analizleri dışında gerektiğinde 100’ü aşkın kirletici parametrenin analizi yapılabilmektedir

Belt Filtre Binası

Doğrudan havalandırma havuzundan çekilen MLSS, 2 adet 55 m³/h kapasitesindeki ön susuzlaştırma tablası ve belt filtreden geçirilerek %25’e ulaşan oranda susuzlaştırılmaktadır. Susuzlaştırma verimini arttırmak amacı ile 4 g/kg KM polielektrolit dozlaması yapılmaktadır.


Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi

8- HAVZA ATIKSU ARITMA TESİSİ

Tahtalı havzasında yer alan yerleşimlerin atıksuyunu arıtmak amacıyla inşa edilen tesis 2004 yılında devreye alınmış olup, 21.600 m3/gün kapasitededir. İleri biyolojik arıtma prosesinin uygulandığı bu tesiste günümüzde kuru havada ortalama olarak 8.941 m3/gün atıksu arıtılmaktadır. Tesisin arıtılmış atıksuları DSİ drenaj kanalı ile Küçük Menderes Nehri’ne boşaltılmaktadır.


Havza Atıksu Arıtma Tesisi

9- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden bir protokolle inşa aşamasında devir alınan tesis, proje revizyonu yapılarak 6 ayda tamamlanmış ve 2008 yılında hizmete girmiştir. 2.250 m3/gün kapasiteli tesiste günümüzde kuru havada 250 m3/gün atıksu arıtılmaktadır. Tesiste aktif çamur prosesi uygulanmaktadır.

Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün evsel atıklarını arıtıldığı tesise, önümüzdeki süreçte Gülbahçe ve İçmeler’in de atıksuyu bağlanarak arıtılacaktır.


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atıksu Arıtma Tesisi

10- GÜMÜLDÜR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Gümüldür Belediyesince yapılan tesis 2008 yılında İdaremizce devralınmıştır. 900m3/gün kapasiteli tesis kapasite sınırlarında işletilmekte olup, aktif çamur prosesine sahiptir.


Gümüldür Atıksu Arıtma Tesisi

11- HALİLBEYLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında devir alınan tesis 1.300 m3/gün kapasiteli olup, kapasite sınırlarında işletilmektedir. Tesiste Halilbeyli yerleşiminin yanı sıra burada kurulu bulunan ve mülkiyeti İBŞB’ne ait olan mezbaha atıksuları da arıtılmaktadır. Halilbeyli AAT’de aktif çamur prosesi uygulanmaktadır.

12- ÜRKMEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ

2008 yılında devreye alınan tesis 10.000 kişilik nüfusa hizmet etmek üzere planlanmış olup, kuru havada ortalama olarak 2.000m3/gün atıksu arıtmaktadır. Tesis doğal filtreli arıtma tipindedir.


Ürkmez Atıksu Arıtma Tesisi

13- SELÇUK ATIKSU ARITMA TESİSİ

Selçuk Belediyesince inşa ettirilen tesis 2008 yılında İdaremize devredilmiş olup, stabilizasyon havuzu olarak adlandırılan bir doğal arıtma prosesine sahiptir. 10.200 m3/gün kapasiteli tesiste günümüzde kuru havada 8.000 m3/gün atıksu arıtılmaktadır.


Selçuk Atıksu Arıtma Tesisi

14- BALIKLIOVA ATIKSU ARITMA TESİSİ

2008 yılında inşası tamamlanan tesise vidanjörlerle atıksu yönlendirilmesi planlanmıştır. Balıklıova ve civarındaki fosseptiklerden vidanjörlerle alınıp bugüne kadar doğaya arıtılmadan bırakılan atıksuların bu tesiste arıtılarak doğal çevrenin korunması sağlanacaktır. 1000 m3/gün kapasiteli olan tesis doğal filtreli arıtma tipindedir.


Balıklıova Atıksu Arıtma Tesisi

15- URLA ATIKSU ARITMA TESİSİ


Urla Atıksu Arıtma Tesisi Urla Merkez, İskele, Çeşmealtı, Kalabak ve Zeytinalanı bölgelerinin atıksularını arıtmaktadır. Urla’da atıksular, 2001 yılından bu güne dek kanalizasyon şebekesi ile bir noktada toplanarak bir ızgara ve kum tutucudan oluşan ön arıtmadan geçtikten sonra deniz deşarjı ile denize verilmekteydi. Günümüzde ise açılış töreni 3 Mart 2009 tarihinde yapılan atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra derin deniz deşarjı ile denize verilmektedir. Tesisin atıksu arıtma kapasitesi 21.600 m3/gün’dür.

Azot ve fosfor arıtımını içeren uzun havalandırmalı ileri biyolojik aktif çamur sistemine göre tasarımı yapılan biyolojik arıtma tesisi, saniyede 250 litre atıksu arıtmaktadır. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri, işletme binası, trafo binası, su deposu, atölye binası, blower binası ve bekçi binası bulunmaktadır.

16- BAYINDIR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Bayındır Atıksu Arıtma Tesisi, Bayındır İlçe merkezi, Canlı, Yakapınar, Çıplak, Elifli, Fırınlı ve yakın yerleşim alanlarının atık sularını arıtacaktır. 15 000 m2’ lik bir alan üzerine kurulan tesis 40.000 kişinin atık suyunu arıtacak kapasiteye sahiptir. Tesisin atıksu arıtma kapasitesi 6912 m3/gün’dür.
Bayındır atıksu arıtma tesisi azot ve fosfor arıtımını içeren uzun havalandırmalı ileri biyolojik aktif çamur tipindedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri, işletme binası, trafo binası, su deposu, atölye binası, blower binası, ultraviole ışınlarıyla dezenfeksiyon ünitesi ve bekçi binası bulunmaktadır.
Tesisteki kumanda kontrol odasından SCADA sistemi ile tüm üniteler izlenmekte ve gerektiğinde müdahale edilmektedir. Atıksu arıtma tesisinin atığı niteliğinde olan ve çamur susuzlaştırma ünitesinden çıkan katı çamur, konveyör ile kamyonlara yüklenmekte ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Depolama sahasına gönderilmektedir.
Bayındır Atıksu arıtma Tesisi’nde ileri biyolojik yöntemlerle arıtılan atıksuyun, dezenfeksiyon işlemleri sonrasında tarımsal sulamada kullanılması planlanmaktadır.

17- AYRANCILAR-YAZIBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ

Ayrancılar, Yazıbaşı, Çapak, Kuşçuburun ve yakın yerleşim alanlarının atık sularını arıtacaktır. 53.000 m2‘lik bir alan üzerine kurulan tesis 40.000 kişinin atık suyunu arıtacak kapasiteye sahiptir. Tesisin atıksu arıtma kapasitesi 6912 m3/gün’dür.

Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi azot ve fosfor arıtımını içeren uzun havalandırmalı ileri biyolojik aktif çamur tipindedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri, işletme binası, trafo binası, su deposu, atölye binası, blower binası, ultraviole ışınlarıyla dezenfeksiyon ünitesi ve bekçi binası bulunmaktadır.

Tesisteki kumanda kontrol odasından SCADA sistemi ile tüm üniteler izlenmekte ve gerektiğinde müdahale edilmektedir. Atıksu arıtma tesisinin atığı niteliğinde olan ve çamur susuzlaştırma ünitesinden çıkan katı çamur konveyör ile kamyon kasasına taşınarak Çiğli Atıksu arıtma Tesisi Depolama sahasına gönderilmektedir.

Ayrancılar-Yazıbaşı atıksu arıtma tesisinin sularının, arıtıldıktan ve dezenfekte edildikten sonra çevresindeki tarımsal alanlara sulama amacıyla kullanılmak üzere verilmesi düşünülmektedir.

18- TORBALI ATIKSU ARITMA TESİSİ

19 Ocak 2010 tarihinde işletmeye açılan Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı ilçe merkezi, Subaşı, Çaybaşı, Pamukyazı, Yeniköy, Özbey, Arslanlar, Şehitler ve yakın yerleşim alanlarının atıksularını arıtacaktır. 11382 m2’lik bir alan üzerine kurulan tesis 100 000 kişinin atık suyunu arıtacak kapasiteye sahiptir. Tesisin atıksu arıtma kapasitesi 21.600 m3/gün’dür.

Torbalı atıksu arıtma tesisi azot ve fosfor arıtımını içeren uzun havalandırmalı ileri biyolojik aktif çamur tipindedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri, işletme binası, trafo binası, su deposu, atölye binası, blower binası, ultraviole ışınlarıyla dezenfeksiyon ünitesi ve bekçi binası bulunmaktadır.


         Kumanda odasında kontrol paneli                     Ultraviole ışınlarıyla dezenfeksiyon ünitesi

Tesisteki kumanda kontrol odasından SCADA sistemi ile tüm üniteler izlenmekte ve gerektiğinde müdahale edilmektedir. Atıksu arıtma tesisinin atığı niteliğinde olan ve çamur susuzlaştırma ünitesinden çıkan katı çamur konveyör ile kamyon kasasına taşınarak Çiğli Atıksu arıtma Tesisi Depolama sahasına gönderilmektedir.

Torbalı atıksu arıtma tesisinin sularının, arıtıldıktan ve dezenfekte edildikten sonra çevresindeki tarımsal alanlara sulama amacıyla kullanılmak üzere verilmesi düşünülmektedir.

19-MENEMEN ATIKSU ARITMA TESİSİ

Menemen biyolojik atıksu arıtma tesisinin 21.600 m3 kapasiteli 1. Kademesi 2 Nisan 2010 tarihinde işletmeye açıldı. Tesis Menemen ilçe merkezi ile Asarlık, Koyundere, Seyrek ve Günerli yerleşim alanlarının atıksularını toplayacaktır. Tesis Günerli köyü yakınlarında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait çiftlik arazileri üzerinde kurulmuştur. 60 bin metrekarelik bir alanı kaplayan arıtma tesisi 100 bin kişi kapasiteli olarak planlanmıştır.

Menemen atıksu arıtma tesisi azot ve fosfor arıtımını içeren uzun havalandırmalı ileri biyolojik aktif çamur tipindedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, fosfor gideren anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri, işletme binası, trafo binası, su deposu, atölye binası, blower binası, ultraviole ışınlarıyla dezenfeksiyon ünitesi ve bekçi binası bulunmaktadır.

Tesisteki kumanda kontrol odasından SCADA sistemi ile tüm üniteler izlenmekte ve gerektiğinde müdahale edilmektedir. Atıksu arıtma tesisinin atığı niteliğinde olan ve çamur susuzlaştırma ünitesinden çıkan katı çamur konveyör ile kamyon kasasına taşınarak Çiğli Atıksu arıtma Tesisi Depolama sahasına gönderilmektedir.
Menemen atıksu arıtma tesisinin sularının, arıtıldıktan ve dezenfekte edildikten sonra çevresindeki tarımsal alanlara sulama amacıyla kullanılmak üzere verilmesi düşünülmektedir.