Kamu Kurumları

Cumhurbaşkanlığı www.cankaya.gov.tr
T.B.M.M www.tbmm.gov.tr
Başbakanlık www.basbakanlik.gov.tr
Genel Kurmay Başkanlığı www.tsk.tr
BAKANLIKLAR  
Adalet Bakanlığı www.adalet.gov.tr
Bayındırlık Bakanlığı www.bayindirlik.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.calisma.gov.tr
Çevre ve Orman Bakanlığı www.cevreorman.gov.tr
Dışişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı www.enerji.gov.tr
İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr
Kültür ve Turizm Bakanlığı www.kulturturizm.gov.tr
Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.org.tr
Milli Savunma Bakanlığı www.msb.gov.tr
Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı www.tarim.gov.tr
Ulaştırma Bakanlığı www.ubak.gov.tr
YARGI KURUMLARI  
Danıştay www.danistay.gov.tr
Sayıştay www.sayistay.gov.tr
Yargıtay www.yargitay.gov.tr
Yüksek Seçim Kurulu www.ysk.gov.tr
MÜSTEŞARLIK, BAŞKANLIK VE GENEL MÜDÜRLÜKLER  
Botaş www.botas.gov.tr
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü www.darphane.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı www.dpt.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı www.foreigntrade.gov.tr
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü www.dsi.gov.tr
Emniyet Genel Müdürlüğü www.egm.gov.tr
Gelirler Genel Müdürlüğü www.gelirler.gov.tr
Gümrükler Genel Müdürlüğü www.gumruk.gov.tr
Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr
İller Bankası www.ilbank.gov.tr
Karayolları Genel Müdürlüğü www.kgm.gov.tr
Kosgeb www.kosgeb.gov.tr
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.khgm.gov.tr
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü www.mta.gov.tr
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü www.mahalli-idareler.gov.tr
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü www.meteor.gov.tr
Milli İstihbarat Teşkilatı www.mit.gov.tr
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı www.oib.gov.tr
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü www.pigm.gov.tr
Rekabet Kurulu Başkanlığı www.rekabet.gov.tr
Savunma Sanayi Müsteşarlığı www.ssm.gov.tr
Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü www.ssgm.gov.tr
Sos. Hiz. Çocuk Esirgeme Kurumu www.shcek.gov.tr
Tarım-Kredi Kooperatifleri Birliği www.tarimkredi.gov.tr
Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü www.tapu.gov.tr
Tedaş www.tedas.gov.tr
Tekel genel Müdürlüğü www.tekel.gov.tr
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı www.toki.gov.tr
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı www.tika.gov.tr
Türk Standartları Enstitüsü www.tse.gov.tr
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu www.atom.gov.tr
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri www.tdci.gov.tr
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları www.tcdd.gov.tr
Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş www.teas.gov.tr
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. www.tugsas.gov.tr
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü www.iskur.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı www.tpao.gov.tr
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu www.trt.net.tr
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. www.turkseker.gov.tr
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI  
Bağkur Genel Müdürlüğü www.sgk.gov.tr
SSK Genel Müdürlüğü www.sgk.gov.tr
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü www.sgk.gov.tr
BANKALAR  
Exim Bank www.eximbank.gov.tr
Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM KURUMLARI  
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı www.aile.gov.tr
ATATÜRK Araştırma Merkezi Başkanlığı www.atam.gov.tr
Kredi ve Yurtlar Kurumu www.kyk.gov.tr
Milli Kütüphane www.mkutup.gov.tr
Milli Produktivite Merkezi www.mpm.org.tr
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi www.nukleer.gov.tr
Ösym www.osym.gov.tr
Todaie www.todaie.gov.tr
Tübitak www.tubitak.gov.tr
Türk Dil Kurumu www.tdk.gov.tr
Türk Tarih Kurumu www.ttk.gov.tr
Türkiye Bilimler Akademisi www.tuba.gov.tr
Türkiye Tarımsal Araştırmalar genel Müdürlüğü www.tagem.gov.tr
Yüksek Öğretim Kurumu www.yok.gov.tr
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği www.tae.org.tr
DİĞER KURUMLAR  
Anadolu Ajansı www.anadoluajansi.gov.tr
Anıtkabir www.anitkabir.gov.tr
Milli Piyango İdaresi www.millipiyango.gov.tr
Turmob www.turmob.org.tr
Tusiad www.tusiad.org.tr
Türk Hava Yolları www.thy.com
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti www.tgc.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları www.ihb.gov.tr
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı www.ihk.gov.tr