İzsu Genel Kurul Gündemi

                      İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
2018 YILI MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
Toplantı Tarihi:14.05.2018
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati :19.00
 
 

I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI

 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

III. GENEL KURUL ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ile Hüseyin MEŞE’ nin 2017 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

 

V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri nedeniyle, boş durumda olan toplam 2 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 37 adet kadronun değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.

 

2.İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

3.İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2017 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun görüşülmesi.

 

4.İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.06.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Konut Dışı Ham Su tarifesinin görüşülmesi.

 
VI. DİLEK VE TEMENNİLER
 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII. II. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

 
 
Aziz KOCAOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı