İzsu Genel Kurul Gündemi

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                                                                        İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN                                                                      

2018 YILI OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
Toplantı Tarihi: 08/01/2018
Toplantı Yeri: İBB Meclis Salonu                                             Toplantı Saati: 19.00
 
I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 

1. 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 86. Maddesi ile 5393 sayılı Kanuna eklenen "Ek Madde-2" hükümlerini uygulamak üzere İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 6. maddesinde değişikliklerin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.


2. 7091 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmüne istinaden 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu Tarife Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.


III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


IV. KAPANIŞ
 
 
 

                                                                                              Aziz KOCAOĞLU

                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı