Karabağlar İlçesi Su Kesintisi

Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü, Merkez Bölge Teknik Amirliği sorumluluk alanında, Karabağlar İlçesi Özgür, Yzb.Şerafettin, Yurdoğlu ve Devrim Mahallelerinde branşman yenileme işi kapsamında, özelliğini yitirmiş, eski branşman hatlarının yenilenmesi yapılacağından aşağıdaki sokaklara;

24.04.2017 - 15.05.2017 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen Branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için

13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir.

Su Verilemeyecek Adresler

Devrim Mahallesi: 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3753/1, 3753/2, 3753/3, 3753/4, 3753/5, 3753/6, 3753/7, 3753/8, 3753/9, 3753/10, 3753/11, 3753/12, 3753/13, 3753/14, 3753/21, 3753/24, 3754, 3754/1, 3756, 3758, 3759, 3759/1

Özgür Mahallesi: 3915, 3916, 3918, 3919, 3931

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi: 3932, 3932/1, 3951, 3951/1, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3956/1, 3957, 3958, 3959

Yurdoğlu Mahallesi: 3959/1, 3959/2, 3959/3, 3959/4, 3959/5, 3959/6, 3959/7, 3959/8, 3959/12, 3959/13, 3959/14, 3959/15, 3959/16, 3959/17, 3959/18, 3959/21, 3959/25, 3959/26, 3959/27, 3959/28, 3959/29, 3959/32, 3959/33, 3959/34, 3959/35, 3959/38, 3959/39, 3960, 3960/1