Bornova İlçesi Su Kesintisi - 3

Merkez Kuzey Bölge Teknik Şube Müdürlüğü Bornova Teknik Uygulama Birimi sorumluluk alanında, Bornova İlçesi Ersoy Caddesinin 744 Sokak ile Hürriyet Caddesi arasında kalan kısmında İ.B.B. Fen İşleri Daire Başkanlığınca kaldırım ve tretuvar yenileme çalışmaları yapılacağından, çalışma güzergahı üzerinde bulunan tüm branşman hatlarının yenilenmesi işlemi için aşağıdaki sokaklara;

17.04.2017 - 29.04.2017
tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen Branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için

14.00-17.00 saatleri arasında 3 (Üç) saat süre ile su verilemeyecektir.

Su Verilemeyecek Adresler

498 Sokağın üst kesimleri, 707, 708,709, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 733 Sokak ile Ersoy Caddesi No: 1 ile No: 117 arasında kalan tek sayılı kapı numarası olan binalar.