En değerli miras

Yerel yönetim olarak, kalkınma kadar çevrenin korunmasının da önemine inanıyoruz. Bir başka deyişle, sürdürülebilir kalkınmanın "sürdürülebilir çevreyle" atbaşı gitmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, insan ve canlı yaşamının sürekliliği, ancak bu iki alandaki planlı ve sağlıklı bir gelişim ile mümkündür. Çünkü biliyoruz ki, çevreye yapacağımız her yatırım, aslında insana yapılmış yatırımdır. İZSU olarak, projelerimizi bu bilinçle yaşama geçiriyor ve farkındalık yaratıyoruz.

İzmir bugün, bir yandan musluklarından akan sağlıklı içme suyu ve ileri biyolojik arıtma sistemindeki başarısı, diğer yandan da su kalitesi her geçen gün artan, canlı yaşamı yeniden hayat bulan temizlenmekte olan körfezi ve pırıl pırıl sahilleri ile anılan bir kent haline geldi.

Ve bugün biz, insanı ve doğayı korumaya, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çabalarımızın sonuçlarını günlük yaşamda hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Güzel İzmirimizin yerelde kalkındırılması ile yaşamsal önemde olan ekolojinin korunması arasında kurduğumuz sağlıklı denge sayesinde, gelecek kuşaklara temiz içme ve kullanma suyu kaynakları, korunmuş tarımsal alanlar, ormanlar, temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakacağımıza olan inancımız tam. Bu da yerel yönetim olarak bizim, kentimize ve gelecek nesillere en güzel ve değerli mirasımız olacak.

Aziz KOCAOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı