Barajlardaki Su Durumu


Tahtalı

25%
50%
75%
100%

Balçova

25%
50%
75%
100%

Ürkmez

25%
50%
75%
100%

Güzelhisar

25%
50%
75%
100%

Gördes

25%
50%
75%
100%
BARAJ ADI TAHTALI BALÇOVA ÜRKMEZ GÜZEL HİSAR GÖRDES
Son Güncelleme Tarihi 02.09.2014 02.09.2014 02.09.2014   02.09.2014 02.09.2014
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 54,81 123,24 38,55   94,62 222,57
Toplam su hacmi (m³) 167.406.000 2.041.000 4.284.000   93.894.000 76.836.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 147.806.000 1.904.000 3.909.000   81.934.000 61.336.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 51,49 24,98 47,38   57,14 13,41
2013 Yılındaki Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 57,22 129,94 40,80 94,21 235,54
Toplam su hacmi (m³) 215.075.000 3.217.000 5.280.000   92.180.000 153.888.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 195.475.000 3.080.000 4.905.000 80.220.000 138.388.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 68,10 40,41 59,45   55,95 30,25
2013 Yılı Kullanılan Su Miktarı İçme suyu (m³) 66.336.300 5.243.395 1.705.156 1.800.456 14.763.248
Sulama suyu (m³) 1.829.000 - 1.319.200 2.029.900 -
Sanayi suyu (m³) - - - - -
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 23,00 63,00 204,00
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 375.000 11.960.000 15.500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 46,63 107,00 270,00
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 8.625.000 155.350.000 473.000.000
Projede kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 7.575.000 143.390.000 457.500.000