Barajlardaki Su Durumu


Tahtalı

25%
50%
75%
100%

Balçova

25%
50%
75%
100%

Ürkmez

25%
50%
75%
100%

Güzelhisar

25%
50%
75%
100%

Gördes

25%
50%
75%
100%
BARAJ ADI TAHTALI BALÇOVA ÜRKMEZ GÜZEL HİSAR GÖRDES
Son Güncelleme Tarihi 15.04.2014 15.04.2014 15.04.2014   15.04.2014 15.04.2014
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 57,18 136,21 42,50   95,75 226,35
Toplam su hacmi (m³) 213.925.000 4.680.000 6.675.000   98.721.000 95.925.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 194.325.000 4.543.000 6.300.000   86.761.000 80.425.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 67,70 59,60 76,26   60,51 17,58
2013 Yılındaki Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 59,45 143,02 45,60 98,80 240,00
Toplam su hacmi (m³) 279.188.000 6.711.000 7.950.000   112.516.000 186.000.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 259.588.000 6.574.000 7.575.000 100.556.000 170.500.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 90,43 86,25 91,82   70,13 37,27
2013 Yılı Kullanılan Su Miktarı İçme suyu (m³) 66.336.300 5.243.395 1.705.156 1.800.456 14.763.248
Sulama suyu (m³) 1.829.000 - 1.319.200 2.029.900 -
Sanayi suyu (m³) - - - - -
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 23,00 63,00 204,00
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 375.000 11.960.000 15.500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 46,63 107,00 270,00
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 8.625.000 155.350.000 473.000.000
Projede kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 7.575.000 143.390.000 457.500.000