Barajlardaki Su Durumu


Tahtalı

25%
50%
75%
100%

Balçova

25%
50%
75%
100%

Ürkmez

25%
50%
75%
100%

Güzelhisar

25%
50%
75%
100%

Gördes

25%
50%
75%
100%
BARAJ ADI TAHTALI BALÇOVA ÜRKMEZ GÜZEL HİSAR GÖRDES
Son Güncelleme Tarihi 25.07.2014 25.07.2014 25.07.2014   25.07.2014 25.07.2014
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 55,72 129,91 40,13   95,85 224,33
Toplam su hacmi (m³) 177.037.000 3.211.000 4.962.000   99.156.000 85.349.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 157.437.000 3.074.000 4.587.000   87.196.000 69.849.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 54,85 40,33 55,60   60,81 15,27
2013 Yılındaki Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 58,01 132,72 42,64 96,56 237,01
Toplam su hacmi (m³) 237.787.000 3.821.000 6.208.000   102.276.000 164.472.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 218.187.000 3.684.000 5.833.000 90.316.000 148.972.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 76,01 48,33 70,70   62,99 32,56
2013 Yılı Kullanılan Su Miktarı İçme suyu (m³) 66.336.300 5.243.395 1.705.156 1.800.456 14.763.248
Sulama suyu (m³) 1.829.000 - 1.319.200 2.029.900 -
Sanayi suyu (m³) - - - - -
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 23,00 63,00 204,00
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 375.000 11.960.000 15.500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 46,63 107,00 270,00
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 8.625.000 155.350.000 473.000.000
Projede kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 7.575.000 143.390.000 457.500.000