Barajlardaki Su Durumu


Tahtalı

25%
50%
75%
100%

Balçova

25%
50%
75%
100%

Ürkmez

25%
50%
75%
100%

Güzelhisar

25%
50%
75%
100%

Gördes

25%
50%
75%
100%

Alaçatı Kutlu Aktaş

25%
50%
75%
100%
BARAJ ADI TAHTALI BALÇOVA ÜRKMEZ GÜZELHİSAR GÖRDES ALAÇATI KUTLU AKTAŞ
Son Güncelleme Tarihi 20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018   20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 52,21 136,35 44,04   101,11 220,13 15,00
Toplam su hacmi (m³) 139.889.000 4.717.000 6.975.000   123.713.000 66.172.000 5.800.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 120.289.000 4.580.000 6.600.000   111.753.000 50.672.000 5.300.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 41,91 60,09 80,00   77,94 11,08 33,17
2017 Yılındaki Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 55,95 137,23 44,49 102,98 215,17
Toplam su hacmi (m³) 179.471.000 4.953.000 7.256.000   133.274.000 47.095.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 159.871.000 4.816.000 6.881.000 121.314.000 31.595.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 55,69 63,19 83,41   84,60 6,91
2017 Yılı Kullanılan Su Miktarı İçme suyu (m³) 66.336.300 5.243.395 1.705.156 1.800.456 14.763.248
Sulama suyu (m³) 1.829.000 - 1.319.200 2.029.900 - -
Sanayi suyu (m³) - - - - - -
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 23,00 63,00 204,00 11,20
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 375.000 11.960.000 15.500.000 500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 46,63 107,00 270,00 19,80
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 8.625.000 155.350.000 473.000.000 16.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 8.250.000 143.390.000 457.500.000 16.000.000