Barajlardaki Su Durumu


Tahtalı

25%
50%
75%
100%

Balçova

25%
50%
75%
100%

Ürkmez

25%
50%
75%
100%

Güzelhisar

25%
50%
75%
100%

Gördes

25%
50%
75%
100%

Alaçatı Kutlu Aktaş

25%
50%
75%
100%
BARAJ ADI TAHTALI BALÇOVA ÜRKMEZ GÜZELHİSAR GÖRDES ALAÇATI KUTLU AKTAŞ
Son Güncelleme Tarihi 22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018   22.10.2018 22.10.2018 22.10.2018
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 48,95 121,45 38,24   97,46 219,14 12,82
Toplam su hacmi (m³) 106.735.000 1.784.000 4.152.000   106.318.000 61.816.000 2.108.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 87.135.000 1.647.000 3.777.000   94.358.000 46.316.000 1.608.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 30,36 21,61 45,78   65,81 10,12 10,06
2017 Yılındaki Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 52,83 113,24 38,96 98,69 213,66 12,85
Toplam su hacmi (m³) 146.557.000 860.000 4.458.000   111.999.000 41.710.000 2.150.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 126.957.000 723.000 4.083.000 100.039.000 26.210.000 1.650.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 44,23 9,49 49,49   69,77 5,73 10,31
2017 Yılı Kullanılan Su Miktarı İçme suyu (m³) 66.336.300 5.243.395 1.705.156 1.800.456 14.763.248
Sulama suyu (m³) 1.829.000 - 1.319.200 2.029.900 - -
Sanayi suyu (m³) - - - - - -
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 23,00 63,00 204,00 11,20
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 375.000 11.960.000 15.500.000 500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 46,63 107,00 270,00 19,80
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 8.625.000 155.350.000 473.000.000 16.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 8.250.000 143.390.000 457.500.000 16.000.000