Barajlardaki Su Durumu


Tahtalı

25%
50%
75%
100%

Balçova

25%
50%
75%
100%

Ürkmez

25%
50%
75%
100%

Güzelhisar

25%
50%
75%
100%

Gördes

25%
50%
75%
100%

Alaçatı Kutlu Aktaş

25%
50%
75%
100%
BARAJ ADI TAHTALI BALÇOVA ÜRKMEZ GÜZELHİSAR GÖRDES ALAÇATI KUTLU AKTAŞ
Son Güncelleme Tarihi 17.08.2018 17.08.2018 17.08.2018   17.08.2018 17.08.2018 17.08.2018
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 50,55 128,98 40,90   99,45 219,78 13,83
Toplam su hacmi (m³) 122.321.000 3.026.000 5.326.000   115.601.000 64.632.000 3.678.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 102.721.000 2.889.000 4.951.000   103.641.000 49.132.000 3.178.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 35,79 37,90 60,01   72,28 10,74 19,89
2017 Yılındaki Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 54,40 124,14 41,56 100,80 214,44
Toplam su hacmi (m³) 163.067.000 2.179.000 5.641.000   122.171.000 44.484.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 143.467.000 2.042.000 5.266.000 110.211.000 28.984.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 49,98 26,79 63,83   76,86 6,34
2017 Yılı Kullanılan Su Miktarı İçme suyu (m³) 66.336.300 5.243.395 1.705.156 1.800.456 14.763.248
Sulama suyu (m³) 1.829.000 - 1.319.200 2.029.900 - -
Sanayi suyu (m³) - - - - - -
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 23,00 63,00 204,00 11,20
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 375.000 11.960.000 15.500.000 500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 46,63 107,00 270,00 19,80
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 8.625.000 155.350.000 473.000.000 16.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 8.250.000 143.390.000 457.500.000 16.000.000