Skip Navigation Links.
Collapse Belge - MevzuatBelge - Mevzuat
Faaliyet Raporları
Collapse Performans ProgramlarıPerformans Programları
2009 Performans Programı
2010 Performans Programı
2011 Performans Programı
2012 Performans Programı
2013 Performans Programı
2014 Performans Programı
2015 Performans Programı
2016 Performans Programı
2017 Performans Programı
2018 Performans Programı
2019 Performans Programı
Collapse YasalarYasalar
Büyükşehir Yasası
Belediye Yasası
İl Özel İdaresi Yasası
2560 Sayılı Kanun
Collapse YönetmeliklerYönetmelikler
Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
Tarifeler Yönetmeliği
Su ve Atıksu Abonelik Sözleşmesi
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Evrak Yönetimi ve Evrak Saklama Planı
Teşkilat Yönetmeliği
İhale Yönetmeliği
Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
Su Sayaç Yerleri Düzenleme Esasları
Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
İzsu Genel Kurul Gündemi
İzsu Genel Kurul Kararları
İzsu Yayınları
Stratejik Planlar
Collapse Bütçe ProgramlarıBütçe Programları
2010 Mali Yılı Bütçesi
2011 Mali Yılı Bütçesi
2012 Mali Yılı Bütçesi
2009 Mali Yılı Bütçesi
2013 Mali Yılı Bütçesi
2014 Mali Yılı Bütçesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
Collapse YönergelerYönergeler
İnsan Kaynakları Çalışma Yönergesi
Yatırım ve İnşaat 2012 Çalışma Yönergesi
Strateji Geliştirme Çalışma Yönergeleri
Etüd ve Plan Çalışma Yönergesi
Bilgi İşlem Çalışma Yönergesi
Havza Koruma Yönergesi
Havza Yıkım Yönergesi
Sayaç Tamir ve Ayar Ücreti Yönergesi
Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi
Su Kayıpları Yıllık Raporu
Staj Başvuru Formu