• Atık sulara paket arıtma

    İZSU  hem  zamandan  hem  de  maliyetten  kazanıyor......                                                                                      haberin devamı
  • Su sayaçlarına “dijital istasyon”

    İZSU Genel Müdürlüğü,30 ilçeden yüksek tüketim, arıza ve değişim nedeniyle yılda yaklaşık 150 ...haberin devamı
  • Gülbahçe’ye kanal yatırımı başlıyor

    İZSU, bu turistik bölgede 53 kilometre kanalizasyon şebekesi ile 3.5 kilometre yağmur suyu şeb...haberin devamı

Tüm Haberler

2015-2019 Stratejik Planı’nda 6.7 milyar liralık yeni yatırım programı

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2015 – 2019 yılları arasında kent genelinde yapacağı yatırımları, hazırladığı yeni stratejik planla belirledi. 3 sektöre ilişkin çok sayıda projenin yer aldığı İZSU Stratejik Planı’nda, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon yatırımları, su ve su şebekesi yatırımları, su kaçakları kontrol projesi, baraj, arıtma ve su teminine yönelik [devamı için tıklayınız]